Partners

Projectleiding

De verantwoordelijkheid voor het onderzoek ligt in handen van een samenwerkingsverband van vijf lectoraten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht, te weten Werken in Justitieel Kader, Kennisanalyse Sociale Veiligheid, Schulden en Incasso , Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugd. Daarnaast neemt het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam deel, het Expertisecentrum Krachtgericht Socaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool uit Gent en Universiteit Antwerpen .

Deelnemende werkveldorganisaties

Regio Midden-Noord van Reclassering Nederland, Victas Verslavingszorg, afdeling verslavingsreclassering, Regio Utrecht van Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, Samen Veilig Midden Nederland (voormalige Bureau’s Jeugdzorg Utrecht en Flevoland), Tussenvoorziening Utrecht, Stadsgeldbeheer Utrecht, Werk & Inkomen van Gemeente Amersfoort en van Gemeente Tilburg, Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Professionals uit deze organisaties werken mee in het onderzoek en bestuurders van deze organisaties hebben zitting in de stuurgroep van het project.

Beleidsadviesgroep

De landelijke (koepel) organisaties van de betrokken sectoren nemen deel in een landelijke beleidsadviesgroep. Zo kan steeds worden nagegaan of resultaten zich lenen voor landelijke implementatie en of de werkwijze past binnen landelijke kaders. Hieraan menen deel: Divosa, Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang, NVVK, en de landelijke hoofden beleid van Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGz, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van bedrijfsopleidingen in het werkveld zitting in deze beleidsadviesgroep, evenals managers van de betrokken Hbo-opleidingen. Dit met het oog op doorwerking van de resultaten in het initiële en postinitiële onderwijs.

Wetenschappelijke klankbordgroep

In de wetenschappelijke klankbordgroep zijn, naast de vijf betrokken lectoren, de vakgroep Statistiek & Methoden van de Universiteit Utrecht en de Leerstoel Reclassering van de VU betrokken.

Frequentie en doel diverse klankbordgroepen