Wat is een LMS? En waarom doen we deze aanbesteding? Lees het in deze eerder gepubliceerde blog.

De aanbesteding in 3 fasen

De aanbesteding was opgeknipt in 3 fasen:

 1. Organisatie selectie
 2. Biedingsselectie
 3. Proof of Concept

Fase 1. Organisatie selectie

De bedoeling van de organisatie selectie was tweeledig. Enerzijds wilden we natuurlijk het aantal leveranciers (de hele markt mag mee doen) terugdringen tot maximaal 5 partijen, voordat we echt inhoudelijk gingen kijken naar hun bieding en platform. Anderzijds stellen we aan leveranciers sowieso eisen, omdat we anders helemaal geen zaken willen doen. Om beiden redenen hebben we daarom een serie criteria opgesteld waarop een leverancier minimaal 60% van de punten moest halen per onderdeel.

Deze criteria zijn:

 • Aanwezige ervaring inzake LMS/LCMS (17 punten)
 • Kwaliteit (9 punten)
 • Borgen van de veiligheid en privacy van gegevens (6 punten)
 • Stabiliteit en performance (8 punten)
 • Rol gebruikerswensen in uw organisatie (14 punten)
 • Ervaring met uw ontwikkelmethodiek(en) (6 punten)
 • Ervaring met aansluiten andere systemen (14 punten)
 • Innovatie van uw producten (12 punten)
 • Organisatie van communicatie met uw klanten (9 punten)
 • Visie op het trainen en opleiden van klant / gebruikers (7 punten)

Resultaat: slecht 4 leveranciers hebben deze selectie doorstaan.

Fase 2. Biedingsselectie

De bedoeling van deze selectie was om ervoor te zorgen dat we na de proof of concept erachter zouden komen dat de leverancier een prachtig platform heeft, maar niet voldoet aan de eisen die wij als HU stellen aan een offerte/bieding. Om de proof of concept (POC) uitvoerbaar te houden hebben we het zo ingestoken dat de beste 2 leveranciers door mochten naar het POC. De criteria voor deze fase zijn onderverdeeld in minimumeisen en gunningscriteria:

Minimumeisen: (niet voldaan betekent, einde aanbesteding)

 • Minimaal 99,9% beschikbaarheid platform
 • Voldoet aan applicatie richtlijnen HU
 • 24/7 monitoring platform
 • Taal platform minimaal in Engels en Nederlands
 • En nog een paar oninteressante, maar niet onbelangrijke  juridisch en ICT-achtige zaken

Gunningscriteria (minimaal 60% van de punten per items, anders einde aanbesteding)

 • Leren: Volgens de HU onderwijsvisie.
 • Digitale leeromgeving: De digitale leeromgeving heeft 3 stromen: Leren, Toetsen en Experience1. Leren is het maken, geven en krijgen van onderwijs.
 • Systeemintegratie: Het koppelen en verbinden van subsystemen zodat zij functioneren als één systeem en de gebruiker dit ook zo ervaart.
 • Leermanagementsysteem: Dit is een platform dat ondersteuning biedt aan het selecteren, volgen en geven van onderwijs. Bijvoorbeeld het registeren van studenten, het koppelen van cursussen aan studenten. Daarnaast ondersteunt het leermanagementsysteem het samen leren van studenten in leerteams. De interactie tussen studenten onderling en tussen studenten en hun omgeving moet daarin maximaal ondersteunt worden. Het ondersteunt de (interactieve) leerprocessen zoals vormgegeven volgens de 14 ontwerpdimensies.
 • Samenwerken en communiceren: De leerapplicaties kunnen op diverse niveaus (simpele link, SSO, API, LTI, volledig) geïntegreerd worden zodat de student eenduidig en intuïtief leerproces ervaart.
 • Leerapplicaties: Dit zijn applicaties die het leerproces ondersteunen. Dit kan functionaliteit omtrent formatief testen zijn, interactiviteit, content consumeren, co-creatie, etc. Voorbeelden zijn: een toets systeem, een peer-review tool, chat, annotatie mogelijkheden, virtuele klas.
 • LTI-standaarden: LTI (Learning and Tool Interoperability) is een standaard die gebruikt kan worden om onderwijssystemen aan elkaar te koppelen.
 • Maak/ontwerp proces: Het proces waarin docenten een (online) cursus ontwikkelen in cocreatie met andere docenten, studenten en de beroepspraktijk. De cursus kan worden gereviseerd en gepubliceerd. De cursus kan behouden worden, bewerkt, gekopieerd en gearchiveerd. Studenten kunnen in staat gesteld worden om zelf of in leerteams van studenten onderwijsmateriaal te creëren.
 • Content Assembleren: Het samenstellen van content binnen en buiten het systeem (ook content die in het LMS gemaakt wordt). Het in volgorde brengen van leereenheden wat tot een cursus leidt.Content CreërenHet schrijven van tekst, creëren van beeld en videomateriaal.
 • Content Beheer: Beheer van content maakt het mogelijk om leereenheden te hergebruiken. Dit gebeurt op leereenheid (een document of video), op niveau van een “learning track” (samenstelling van een groep leereenheden die een leerdoel afdekken) en op cursusniveau.
 • Integratie: Bronnen moeten op een aantrekkelijke manier toegankelijk gemaakt worden, zodat het makkelijk is goede, correcte en krachtige bronnen te gebruiken. Waar nodig kan ontwikkelde content vanuit een Content maakapplicatie direct publiceren naar het L(C)MS.
 • Controle: De juistheid van de content moet gecontroleerd kunnen worden (auteursrecht).

Resultaat: 2 leveranciers met een prima score om deel te kunnen nemen aan de Proof of Concept.

Fase 3. Proof of concept

Feitelijk was hier het enige criterium: User Experience. Kortom wat vindt de gebruiker (jullie dus) ervan! Lees hier de blog over de POC.  Middels vooraf vastgestelde testscenario’s is de applicatie getest en ervaren door het in het echt te gebruiken. Bij ieder testscenario is een beoordeling gegeven en met overtuiging is door zowel studenten als docenten voor hetzelfde product gekozen.

“Persoonlijk ben ik heel blij met het gekozen LMS. Op dit moment is dit het snelst groeiende- en een van de leidende LMS platformen is in de wereld. Hiermee kiezen we voor bewezen technologie en een leverancier met veel ontwikkelkracht.”

Docent uit het beoordelingsteam

NB. Ik kan me voorstellen dat je niet alles begrijpt wat hier boven wordt genoemd. Belangrijk is vooral dat we uitermate zorgvuldig hebben gehandeld voordat leveranciers / producten aan de Proof of Concept mochten meedoen. Geschiktheid (leveranciers, platform, HU eisen en wensen) hebben we eerst getoetst.

Fase 4. Contract

Momenteel worden de puntjes op de i gezet en de afspraken met de geselecteerde leverancier. Wanneer de handtekening staat horen jullie hier de naam van het product.

 

Schrijf je hier in op onze maandelijkse DLO alert! Kies over welk thema je updates wilt ontvangen en je krijgt per thema één blog artikel uitgelicht in je mailbox. Zo blijf je altijd eenvoudig op de hoogte van DLO.