Waarom zou je een quiz gebruiken in je onderwijs?

a. Het activeert studenten om te leren.
b. Het geeft je feedback over het kennisniveau van je studenten.
c. Het geeft de student feedback over zijn eigen kennisniveau.
d. Alle drie hierboven genoemde antwoorden zijn goed.

Heb je “d” geantwoord? Goed gedaan! Je hoeft hier niets meer over te lezen en kunt meteen aan de slag.

Zoals met alle hulpmiddelen in het onderwijs geldt ook voor een quiz dat hij pas bijdraagt aan effectief leren van studenten als hij goed wordt ingezet. Daarbij helpt het om te kijken naar het doel van de inzet: is dat gamificatie, of formatief toetsen, is het voor de docent om op te halen of een bepaald stuk theorie wordt beheerst, of is het om in de klas interactie te bewerkstelligen over een te behandelen thema?

Realtime, eenvoudig, of geavanceerd

Bij verschillende doelen zijn verschillende soorten quizzen mogelijk. Zo kan het starten van een klassikale discussie makkelijk met realtime quizzen als Kahoot, Plickers, Mentimeter en Socrative, waarbij studenten ter plekke hun antwoorden geven en ook ter plekke de resultaten van hun studiegenoten kunnen zien. Een realtime quiz kan je natuurlijk ook gebruiken om competitie aan te wakkeren tussen studenten. Of om even snel te checken of de theorie die je zojuist behandeld hebt bij het merendeel is geland.

Maar het mooie van een online quiz is dat hij ook just-in-time beschikbaar kan zijn voor studenten. Op een moment dat ze eraan toe zijn, kunnen ze online nagaan hoever ze staan in hun eigen leerproces. Dat kan eenvoudig: bijvoorbeeld een korte overhoring van de student of hij de vervoegingen van onregelmatige werkwoorden tener en su nu een beetje beheerst, voordat hij zich gaat verdiepen in wanneer je welke verleden tijd moet inzetten. Of je biedt studenten de mogelijkheid elke week wat puntjes te halen met een quiz over de literatuur van die week, om ze te motiveren voorbereid naar de les te komen en het leeswerk ook echt te spreiden over de gehele cursusperiode. De HUbl-quiztool is een voorbeeld van een eenvoudige quiztool.

realtime - eenvoudig - geavanceerd

Het is ook mogelijk om een quiz als structureel leermiddel in te zetten: met moeilijkheidsniveaus, opbouwende uitgebreidheid van tips bij een fout antwoord, verschillende routes door de vragen die afhankelijk zijn van het succes van de student en zeer gerichte feedback. Dat kost wat meer tijd om in te richten, maar kan ook veel opleveren. Daarvoor zijn geavanceerdere quiztools nodig. Socrative (de gratis variant) biedt al flink wat mogelijkheden en vanaf vandaag kunnen docenten en studenten van de HU ook gebruik maken van de uitgebreide tool van Quizworks. Overigens zijn ook eenvoudig quizzen makkelijk te maken in deze tool.

Quizworks als tool voor blended learning

HU-docent Gert van Hardeveld Gert van Hardeveld, docent bij instituut ICT, werkt sinds twee jaar met Quizworks. Hij gebruikt het onder andere als feedbacktool bij de cursus Organisatie en ICT, een eerstejaars cursus die door zo’n 600 studenten wordt gevolgd. “In Quizworks kan je snel zien welke vragen goed gemaakt zijn en welke minder.” Het is makkelijk om Quizworks op grote schaal te gebruiken. “In vergelijking met realtime quizzen als Kahoot en Socrative is een voordeel van deze tool dat je een quiz heel makkelijk kunt delen op HUbl [of in een ander leermanagementsysteem – red]. Bij bijvoorbeeld Socrative moet iedere docent voor zijn klas de quiz beschikbaar maken. Bij Quizworks staat het linkje er gewoon en de uitvoerende docent hoeft zelf niets meer te doen.”

Gert gebruikt de quiz ook wekelijks bij de cursus Business Development, die blended wordt aangeboden. Bij deze cursus wordt de digitale leeromgeving ingezet voor flipping the classroom. “Een student moet zich thuis inlezen op de cursussite, filmpjes kijken, theorie tot zich nemen. Ik bied ze daarbij elke week een online quiz aan zodat ze zichzelf kunnen overhoren, voor ze naar de les komen.” Niet iedere student maakt gebruik van de quizzen: “Wat wel jammer is. Het is vaak een kleine groep die de quiz echt wekelijks doet. De rest maakt de quizzen dan vaak wel vlak voor het tentamen. Dat kan bij deze tool gelukkig ook gemakkelijk.” De informatie uit onder andere die quiz zet Gert in om in de les met drie tracks te werken voor drie groepen studenten: slecht voorbereid (simpele deelopdrachtjes die de stof nog een keer behandelen), een beetje voorbereid (de hoofdopdracht van die week), goed voorbereid (nakijkmodel voor de hoofdopdracht en verrijkende opdrachten). Zo werkt de quiz als motivator voor studenten om het voorbereidend werk te doen, als feedbacktool voor de studenten zelf en als differentiatiehulpstuk voor de docent.

Meteen aan de slag

In het komende jaar kunnen docenten van de HU de quiztool van Quizworks uitproberen. Wil jij dat ook? Meld je dan aan via onderstaand formulier. Je ontvangt dan zo snel mogelijk een inloginstructie.

Het betreft nog een pilotfase: rond periode C zullen we contact opnemen met de pilotgebruikers om feedback over de tool op te vragen. De pilotfase houdt ook in dat de pilotgebruikers gezamenlijk onder hetzelfde account werken. Wat dat precies betekent, krijg je te horen na aanmelding.

Klik hier om je aan te melden!

 

Schrijf je hier in op onze maandelijkse DLO alert! Kies over welk thema je updates wilt ontvangen en je krijgt per thema één blog artikel uitgelicht in je mailbox. Zo blijf je altijd eenvoudig op de hoogte van DLO.