Een video, kennisclip, weblecture, vlog, animatie, infographic: allemaal kennisdragers, maar op welke wijze wordt deze kennis tastbaar gemaakt binnen de HU? Waar staan we nu eigenlijk als het gaat over video en kennisoverdracht? Als we het panelgesprek van 1 juni j.l. mogen geloven is een ding duidelijk: de wereld van de video leeft en dat blijkt uit de vele vragen en interessante discussies. Wat zijn nu de ingrediënten voor een goede video? Bekijk het video verslag en lees verder…

 

De agenda

 1. Opening door Maaike & intentie panel door Ellen
 2. Inspiratie: enthousiaste docent Peter vertelt over zijn video ervaring. Aanvullend Lotte en Ramon met sprekend voorbeelden van HUvideo.
 3. Wereld-Café met 5 tafels en 4 rondes
 4. Terugkoppeling van de tafels & afsluiting

De resultaten

Het wereld-café leverde mooie diverse mindmaps op, waarin toch bijzonder vaak het word “vlog” voorbij kwam. In de eerste Friday Lunch Live benoem ik ook de hoogtepunten en wat wij binnen de DLO met de uitkomsten gaan doen. Per tafel is er ook een samenvatting gemaakt door de tafelheer / tafeldame.

Tafel 1: Video en Kennisoverdracht

Een van de grote wensen : Augmented reality ofwel 4-D; een tastbare virtuele onderwijsomgeving dat een beroep doet op onze verbeelding. Een goed doordacht fundament gaat uitkomst bieden als wij samen willen bouwen aan dit ‘ideale leerlandschap’. Dat werd ook snel duidelijk vanuit de wensen van de deelnemers en de resultaten van het panel; hoe maak je nu eigenlijk een video of animatie? Wat komt er bij kijken? Wel of geen Greenscreening? Welke camerapositie heeft de voorkeur en waar kan ik terecht voor advies? En hoe zetten we de Flipping the Classroom methodiek in? Vragen die wij als de HU kunnen verwachten en een antwoord op kunnen geven: genoeg expertise aanwezig deze avond.

Een ander belangrijk onderwerp van de avond is de vindbaarheid  en kwaliteit van video’s. De voorkeur gaat uit naar één centrale plaats waar alle professionele video’s en collecties gemakkelijk te vinden zijn. De kwaliteit start bij de docent en de rol die de docent heeft in het vervaardigen van een professionele video heeft dan ook tijdens de verschillende tafelrondes speciale aandacht. Evenals de wens van de student om zelf video’s te produceren en publiceren!

Het is ook duidelijk dat het realiseren van een video of animatie om een strakke organisatie en kennis vraagt en hierin is ondersteuning gewenst.

Opvallende zaken van de mindmap: augmented reality, flipping the classroom, herkenbaarheid van de inhoud (=aansluiting met het onderwijs en vormgeving) en zelf video’s kunnen maken.

Bram Tap

Tafel 2: Video en Toetsen

Maken studenten in de toekomst nog papieren tentamens of kunnen ze een video inleveren? Lees je in de toekomst nog een casus op papier, of krijg je straks een video casus die je moet gebruiken bij je tentamen. Studenten en docenten waren minder enthousiast over het inzetten van video’s tijdens toetsmomenten. Video’s gebruiken als vervanging voor toetsen en tentamens werd wel gezien als een mooie oplossing. De grote vraagstukken daarbij waren vooral training, tijdsinvestering en apparatuur. Ook privacy werd veel genoemd: hoe beschermen we het materiaal en de personen in beeld?

De drie belangrijkste thema’s zijn: 

 1. Video’s als bewijsmateriaal
 2. Voorzieningen
 3. Toets afnemen

Bewijsmateriaal video en toetsen

De onderwerpen met een ster kwamen in meerdere rondes terug. De oranje onderwerpen werden als niet interessant gezien in een stemmingsronde.

Voorzieningen video en toetsen

De onderwerpen met een ster kwamen in meerdere rondes terug. De groene onderwerpen werden als interessant gezien in een stemmingsronde.

 Afnemen video en toetsen
De onderwerpen met een ster kwamen in meerdere rondes terug. De groene onderwerpen werden als interessant gezien in een stemmingsronde. De oranje onderwerpen werden als niet interessant gezien in een stemmingsronde.

Jan Hoos

Tafel 3: Video & Stage en Beroepspraktijk

Video is momenteel booming en in opkomst bij stages en in de beroepspraktijk. We zoeken graag naar mogelijkheden om video te combineren in onze dagelijkse werkzaamheden. Echter vaak durven we niet altijd het gebruik van video in te zetten omdat:

 • Het veel tijd kost (omdat we niet weten hoe)
 • We niet precies weten hoe het moet (omdat we er geen begeleiding in hebben tijdens onze studie)
 • We bang zijn voor privacy wetgeving (Kunnen we waarborgen dat een video niet uitlekt?)
 • Of het niet ten koste gaat van onze beoordeling (Kan een video dezelfde boodschap overbrengen als papier? Wordt iemand met een video voorgetrokken?)
 • Video een mooie toevoeging is op mijn papieren verslag (De student wil graag kunnen kiezen)

Vanuit de student is er behoefte en de wens om meer te leren over het gebruik van video software en de beschikbare video.

Tevens is er een groot draagvlak voor een bibliotheek en videoplatform (HuTube) aan gemaakte producties die kunnen ondersteunen voor:

 • Het vinden van een stageplek (Ik kan al zien van voorgangers in wat voor omgeving ik kom)
 • Het laten zien van competenties binnen de stage (Ik kan mijn docent laten zien wat en hoe ik het doe tijdens mijn stage)
 • Het kunnen “verkopen” van de opleiding (Tijdens opendagen en/of op social media door praktijk in beeld te brengen)

Ook is er benoemd dat vloggen een middel kan zijn om de voorgang van een stage bij te houden. Maar aan vloggen kunnen ook nadelen zitten dat het voor een docent meer tijd zal kosten om de vlog te bekijken i.p.v. het controleren van een tijdsheet/voorgangsdocument.

Video/media kan beter worden ingezet als een hulpmiddel voor feedback. Op deze manier kan een student makkelijker en interactief voortgang bespreken of via een video verbinding/stream direct om hulp vragen. Dit zal tevens helpen voor studenten die op een stage in het buitenland zijn.

Christian Donders

Tafel 4: Video & Self-Service / DIY

Lotte en Ramon hebben een infographic gemaakt. Self-service video is vertaald naar DIY: Do It Yourself. Oftewel hoe kan je zelf aan de slag met video.

DIY video

Lotte van Leengoed & Ramon Smeets

Tafel 5: Video & Service

Welke service en ondersteuning hebben studenten en docenten nodig? De high-lights:

 • Opslag van video’s / een mogelijk HuTube???:
 • Opslagruimte voor video noodzakelijk
 • Toegankelijke omgeving waar je video’s kan plaatsen
 • Voor jezelf en/of anderen
 • Met tags binnen een filmpje
 • Video fragmenting rating (feedback in de video)
 • Garanderen privacy > veilig opslaan is belangrijke wens van de gebruikers
 • Voor alle devices

Hier kwam vaak naar voren dat ook de privacy gewaarborgd moet worden. Wens om de toegangen te regelen tot de video’s en veilige opslag mogelijkheid

Video in het onderwijs:

 • Les in hoe voor de camera te staan en video te maken/praten net zoals les in het krijgen van het schrijven van een goed rapport of paper
 • Goede faciliteiten om video te maken, hieronder valt zowel (professionele) hardware als stabiele  techniek
 • Wens om goede hardware te lenen bij een uitgiftepunt of voor persoonlijke hulp een SVIP (Student Video Informatie Punt) of HUVIP (HU Video Informatie Punt) aanbieden als service?
 • Gratis software op de HU computers om de video te bewerken enz. Dit kan de kwaliteit van de video’s verbeteren
 • Instructievideo om een video te maken
 • Video ruimtes inrichten voor studenten om te huren (vaste cam opstelling voor opnames interviews bv).

Checklist of protocol:

 • Standaard sjablonen om de kwaliteit te waarborgen
 • Spraakherkenning met zoekfunctie om te zoeken in video’s.
 • Voor de docenten is het van belang om een advies / beslisboom  te hebben om te bepalen wanneer video wel en niet in te zetten

video en service
Janneke Gaasbeek & Casper Zuidwijk

 

Schrijf je hier in op onze maandelijkse DLO alert! Kies over welk thema je updates wilt ontvangen en je krijgt per thema één blog artikel uitgelicht in je mailbox. Zo blijf je altijd eenvoudig op de hoogte van DLO.