Blog van Quincy de Wissel

Lees de ervaringen van Quincy over deelname aan het project ZINnig

In februari begon het allemaal. De laatste vijf maanden van mijn studie waren aangebroken en dat betekent: Afstuderen. In deze spannende tijd was het een grote opluchting dat ik een project mocht doen waar ik erg enthousiast van werd. Ik mocht namelijk voor het project ZINnig de vormgeving van digitale praatplaten in de nieuw ontwikkelde game verzorgen én concreet materiaal creëren voor tijdens de behandelingen. Beide producten hebben als doel kinderen met een TOS te helpen met het maken van grammaticaal correcte zinnen. Hierbij is het belangrijk dat zij visuele context krijgen over de zinnen die zij gaan bouwen zodat ze het geleerde ook in hun dagelijks leven kunnen herkennen en toepassen. Een hele grote eer om hier als ontwerper aan bij te mogen dragen.

Ontwerpen voor kinderen is een hele uitdaging, zeker wanneer de taalontwikkeling anders verloopt dan bij leeftijdsgenoten. Met mijn achtergrond als Communication & Multimedia Design studente ben ik me gaan verdiepen in wat het nou betekent om een TOS te hebben, welke materialen er al gebruikt worden en bovenal hoe kinderen met TOS visueel ondersteund kunnen worden. Om deze reden heb ik ook het congres TaalStaal bezocht. Een leuke dag waar ik veel geleerd heb over TOS en hoe het zich uit bij kinderen. Daarnaast mocht ik ook langskomen bij logopedisten om eens een kijkje te nemen in de praktijk, om te zien hoe het er daar aan toegaat. Er ging als het ware een hele nieuwe wereld voor mij open. Ik heb een beter beeld gekregen van de werkwijze van de logopedist en waarom het zo belangrijk is dat er geschikt materiaal voor handen is om de kinderen goed te kunnen ondersteunen.

Ondertussen was de volgende fase van mijn afstudeeronderzoek aangebroken: Ontwerpen. Uit het vooronderzoek was gebleken dat het niet zomaar een ontwerp ging worden, maar een ontwerp dat volledig toegespitst moest worden op een bijzondere doelgroep. Het was belangrijk dat het voor de kinderen niet te kinderachtig oogde en dat zij gemotiveerd worden om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast moest er bij de ontwikkeling rekening gehouden worden met het soort zinsstructuren waar het materiaal voor bedoeld is. Om bijvoorbeeld een zin met een meewerkend voorwerp te maken moeten er in de praatplaat situaties voorkomen die met een werkwoord als ‘geven’ te maken hebben. Dit heeft als resultaat dat het niet een ‘normale’ fysieke praatplaat is geworden, maar een plaat waar het kind actief op zoek gaat naar situaties. Daarnaast zijn er ook extra beloningen te vinden en kan er gezocht worden naar ‘verborgen’ situaties.

In onderstaande afbeelding zie je een kort voorbeeld van één van de digitale praatplaten.

De logopedisten uit het consortium van ZINnig waren zo attent om mij van relevante informatie te voorzien door middel van een gebruikerstest over de producten. Ook kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 hebben mij geholpen om de producten zo goed mogelijk aan te laten sluiten. Hieruit zijn er twee mooie producten voortgekomen waar ik erg trots op ben.

Ondertussen zit mijn afstudeertraject er alweer bijna op. Ik kijk terug naar een leuke en leerzame tijd waarin ik echt het gevoel had dat mijn ontwerpen een bijdrage leverde aan het ondersteunen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Quincy de Wissel
Student Communication & Multimedia design