ZINnig-logo-blauw_groot

Het project ZINnig heeft een aantal producten opgeleverd:
- Spontaal: (een prototype van) de webapplicatie SponTaal voor het uitvoeren van spontane taalanalyse (STA) en het opstellen van behandeldoelen
- Handreiking Spontane Taalanalyse van Kindertaal. Deze handreiking dient als een naslagwerk en bevat videovoorbeelden.
- een training Spontane Taalanalyse voor logopedisten
- Serious game WaanZINnig
- Werkdocument Doelen opstellen samen met kinderen
Deze producten zijn in nauwe samenwerking en cocreatie met de deelnemende logopedisten ontwikkeld en er zijn twee bruikbaarheidstudies uitgevoerd, zowel met de webapplicatie SponTaal als met de serious game WaanZINnig.

Deze producten staan hieronder uitgebreid beschreven: