WaanZINnig Serious Game voor kinderen met TOS 7-10 jaar

WaanZINnig Serious Game voor kinderen met TOS 7-10 jaar

Ontwikkeling Serious Game voor kinderen met TOS 7-10 jaar

Binnen het project ZINnig van het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht is in co-design met logopedisten, onderzoekers en het gamebedrijf Game Tailors een prototype van multimodaal metalinguïstisch therapiemateriaal ontwikkeld voor de behandeling van grammaticale problemen bij kinderen met TOS van 7-10 jaar. Het therapiemateriaal bestaat uit een serious game gekoppeld aan concreet materiaal.

Wat is een Serious Game?

Een serious game is gericht op spelenderwijs leren. Het verschil met een gewone game is dat een serious game naast speldoelen en game-elementen ook leerdoelen bevat. Een voorbeeld van een speldoel in een game kan zijn: zo veel mogelijk land veroveren of een koning verslaan. Game-elementen zorgen ervoor dat een game leuk en spannend blijft en dat je door blijft spelen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan beloningen of een zoektocht naar nog onzichtbare voorwerpen. Een serious game heeft naast een speldoel ook een leerdoel, bijvoorbeeld grammaticaal correcte zinnen maken of meerlettergrepige woorden leren lezen. De kunst van het ontwikkelen van een serious game is het leerdoel zo te integreren in het speldoel dat het kind gemotiveerd blijft om door te spelen, en hiermee dus zowel het speldoel als het leerdoel behaalt. Met de juiste inzet van game-elementen kan het speldoel aan het leerdoel worden gekoppeld. Leeropdrachten zijn dan verwerkt als activiteiten binnen de game.

Serious Game WaanZINnig

In het ontwikkelde prototype van de game WaanZINnig leren kinderen spelenderwijs op een expliciete (metalinguïstische) manier grammaticale regels (leerdoel). Ze leren zinnen bouwen met gekleurde machines, waarbij elke machine een woordsoort representeert. De kleuren van de machines komen overeen met de kleuren van de LEGO®-blokjes in MetaTaal. De logopedist kan de oefenniveaus zelf selecteren. Onderstaande animatie geeft een kort voorproefje van het zinnen bouwen in de game!

 

Bij het bepalen van het speldoel van de game zijn zowel kinderen als logopedisten actief betrokken. Dit heeft geleid tot het speldoel ‘opruimen van de aarde’. Hoe schoner de aarde, hoe meer bomen er weer kunnen groeien en hoe meer vissen er weer kunnen leven in de oceaan. Bij het opruimen van de aarde krijgen de kinderen hulp van een alien. In ruil voor die hulp wil de alien graag meer over de aarde leren. Kinderen vertellen de alien over de aarde door zinnen te bouwen aan de hand van praatplaten in de game. Door zinnen te bouwen verdien je bovendien schoonmaakmachines die je helpen bij het opruimen van de aarde. Hoe meer zinnen je bouwt, hoe groter en mooier de schoonmaakmachines worden, en dus hoe schoner de aarde weer wordt!

Logopedisten uit het consortium hebben de game in de praktijk uitgeprobeerd  met een of meerdere kinderen, in vier behandelingen. De logopedisten hebben hiervan een logboek bijgehouden en zijn na afloop geïnterviewd naar hun ervaringen.

Hieronder de ervaring van een logopedist met twee kinderen in de behandeling: De twee jongens waren al een beetje bekend met het principe van de Metataalblokjes en dat was voor een vlotte start van de game wel handig. Het thema: opruimen van de aarde, sprak hen meteen aan. Het bouwen van zinnen, de bewegende machientjes en de overzichtelijke hoeveelheid te oefenen zinnen was leuk! In de praatplaat waren grappige situaties te zien.
Super enthousiast werden de 7-jarigen van de beloning. Nieuwe schoonmaakmachines; als je erop klikt veranderen ze van kleur en worden ze groter! Hoe meer je er verdient, hoe meer er van de aarde zichtbaar wordt. Zo komen er opeens een meer en een rivier bij.
Hoe de game eindigt weten we niet…. Na 4 sessies proberen is de test voorbij, jammer.

Op basis van de uitkomsten wordt de game aangepast. 

Vervolg

Op basis van deze bevindingen wordt de game verder aangepast en doorontwikkeld zodat deze kan worden gebruikt in de logopedische praktijk.