Even voorstellen: Maarten Ter Huurne

Even voorstellen: Maarten ter Huurne. Inmiddels ruim anderhalf jaar werkzaam bij het Publab.

Hoe ben je bij het PubLab gekomen?
Een paar jaar geleden werkte ik als online marketeer. Daarna ben ik drie jaar werkzaam geweest als docent bij de HU, waarbij ik op een gegeven moment een dagdeel per week de tijd had om bij het PubLab te schrijven aan mijn promotievoorstel over het ‘vertrouwen in de deeleconomie’. Vervolgens ben ik met dit promotieonderzoek aan de slag gegaan en daardoor bij het PubLab terechtgekomen.

Wat is je rol binnen het PubLab?
Momenteel ben ik bezig met mijn promotieonderzoek. Ik kijk vooral naar vertrouwen binnen de deeleconomie. Met dit onderzoek ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt bij het PubLab. Het is een gebied op zich. Omdat mijn onderzoek te maken heeft met consumentengedrag, zou ik mezelf eerder bij de onderzoekslijn communicatie & gedrag plaatsen, dan de onderzoekslijn communicatie & gesprek van het PubLab. Daarnaast geef ik ook nog les.

Wat was de aanleiding voor je promotieonderzoek?
De aanleiding voor mijn onderzoek was een Tegenlicht aflevering ‘Gaten in de markt’ die ik zag in 2013. Een aflevering over burgerinitiatieven die een tegengeluid geven op de marktwerking. Hierbij wordt persoonlijk contact, samenwerking en overzichtelijkheid belangrijker gevonden worden dan economische groei.

Kan je wat meer over je onderzoek vertellen?
In mijn onderzoek houd ik mij bezig met de manier waarop vertrouwen tot stand komt in de deeleconomie. De deeleconomie is een veelomvattende term. Er zijn namelijk veel platforms die daar onder vallen. Voorbeelden zijn Snappcar, AirBnB, Thuisafgehaald of Uber. Wat erg interessant is, is dat je elkaar in eerste instantie niet in real life ziet, maar dat je de ander toch moet vertrouwen. Denk bijvoorbeeld aan Snappcar of AirBnB waarbij je je auto of huis beschikbaar stelt aan anderen, zonder dat je de ander daarvoor gesproken hebt.

In mijn onderzoek kijk ik eerst naar verschillende factoren die invloed hebben op dit vertrouwen. Een tweede stap is om te kijken wat de kracht is van die verschillende factoren op vertrouwen in de deeleconomie. Ten derde wil ik onderzoeken hoe dat vertrouwen tussen kopers en verkopers in de deeleconomie verder vorm gegeven kan worden. Daarvoor wil ik een interventie ontwikkelen om het vertrouwen tussen kopers en verkopers te bevorderen.

Wat zou je anderen vertellen over het PubLab?
Het werk is heel afwisselend, je komt niet zo snel in een sleur. Of je nu kijkt naar projecten zoals Whatsappen op de fiets, de veiligheid van medewerkers bij een energieproducent of een project bij de politie: het is elke keer weer anders. Je hebt in die projecten te maken met andere bedrijfsculturen, ander type mensen en andere contexten. Dat komt deels omdat je kijkt naar gedrag van mensen. En wat is er nou leuker en interessanter dan te kijken naar mensen? Het is altijd weer bijzonder hoe mensen zich gedragen in bepaalde omstandigheden.

Naast de afwisseling van werkzaamheden, zou ik anderen vertellen over de vrijheid die je hebt binnen het Publab om je werkzaamheden in te vullen. Er is niemand die achter je komt staan en gaat vertellen hoe en wanneer je iets moet doen. Je moet zelf je eigen planning in de gaten houden. Ik vind dat zelf erg prettig werken, maar dat is niet voor iedereen zo. Je moet daar wel goed mee om kunnen gaan.

Wat is jouw grootste communicatieblunder of succes?
Tja communicatieblunder of succes… Ik denk dat de communicatieblunders zitten in de gewone kleine dingen. Bijvoorbeeld als je op het terras of in de winkel in gesprek bent met iemand en langs elkaar heen praat en elkaar niet begrijpt. Een communicatiesucces dat ik had was dat een groep studenten na een gegeven college naar mij toe kwam om te zeggen dat ze het superinteressant vonden en de stof nu begrepen. Dat doet dan wel wat met je. Je probeert toch studenten zoveel mogelijk te inspireren en de stof zo duidelijk mogelijk over te brengen.

Verder lezen: