Lectorinstallatie Annette Klarenbeek op 27 mei

logo_hanzeannette-nwDR. Annette Klarenbeek is op 27 mei  ’14 geïnstalleerd als lector Communication & Sustainable Society aan de Hanzehogeschool Groningen. Het lectoraat maakt onderdeel uit van het Kenniscentrum Energie, dat zich bezighoudt met de kansen van toekomstige energievoorzieningen. Het lectoraat doet toegepast onderzoek naar de manier waarop communicatie kan bijdragen aan maatschappelijke innovaties. Ook onderzoekt het lectoraat op welke wijzen mensen communiceren over een duurzame samenleving. 

Eén van de vertrekpunten van het lectoraat is dat maatschappelijke acceptatie van innovatie steeds belangrijker wordt voor een succesvolle energietransitie. Een ontvangersgerichte benadering sluit in onderzoek van het lectoraat aan bij de ontwikkeling waarbij de communicatieprofessional de organisatie steeds vaker adviseert in haar ‘license to operate’. Het uitgangspunt is dat de manier waarop mensen – vanuit verschillende contexten- zelf al betekenis geven aan kwesties die hen bezighouden.

Installatie als lector
Op 27 mei 2014 hield Annette Klarenbeek haar openbare rede aan de Hanzehogeschool. Hierin bracht ze onder meer haar visie naar voren van een communicatieprofessional die van buiten naar binnen kan brengen en de ontwikkelingen in de omgeving kan analyseren. In de context van duurzame technologieën en de acceptatie daarvan speelt discoursanalyse een belangrijke rol. Klarenbeek vindt het ‘goed als de samenleving zo hard terug praat’ en is van mening dat (communicatie)beleid daarop zou moeten inspelen. Vaak zijn duurzame uitvindingen en technologieën voor mensen helemaal niet leuk, zegt Annette. Windmolenparken bijvoorbeeld zouden het landschap vervuilen, net als biogasinstallaties, die ook nog eens voor hoofdpijn, misselijkheid en lawaai-en geuroverlast zorgen. De discursieve benadering helpt om beter te leren begrijpen waar de weerstanden en gevoeligheden van mensen zitten. Dit stelt je in staat om in gesprek te blijven én de stap te kunnen maken naar effectiever communicatiebeleid.

Handreiking Discoursanalyse
In samenwerking met Publab en het ministerie van Algemene Zaken werkte Annette vanuit haar lectoraat van de Hanze aan de Handreiking Discoursanalyse, ofwel de ‘Discoursanalytische Bril’ (de DaB). Dit is een waardevol en praktisch instrument voor communicatieprofessionals als kennismaking met de discursieve benadering. Het geeft een beeld van stappen bij discoursanalyse, inzichten die dat oplevert en de meerwaarde daarvan voor communicatieprofessionals. Ook wordt in de DaB een voorbeeld beschreven van discoursanalyse in de communicatiepraktijk: de zaak-Vaatstra

annette-parapluOver Annette Klarenbeek
Annette combineert haar lectorschap met haar werk bij het HU-lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab), waar zij hoofddocent en onderzoeker is. In lijn met haar onderzoek voor het Publab zal zij voor het lectoraat Communication & Sustainable society onderzoek doen dat bijdraagt aan instrumentarium dat beleids- en communicatieprofessionals richting en inzicht geeft voor interactie met de omgeving. Annette doceert en onderzoekt op de Hogeschool Utrecht binnen het domein van crisiscommunicatie, in een context van social media. Op dit moment vult ze dit vooral in door haar rol in het onderzoeksproject The Next Level @Crisis via #Crossmedia.

In 2012 promoveerde Annette met haar proefschrift ‘Crisis in Aantocht’ op de manier waarop overheidscommunicatie kan bijdragen aan het eerder identificeren en beter interpreteren van sluimerende crises. Dit deed ze in de traditie van de discursieve psychologie, die principes en methoden uit discours-en conversatie-analyse toepast op psychologische thema’s. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de manier waarop burgers met elkaar in gesprek zijn en zo betekenis geven aan maatschappelijke kwesties. Deze discursieve methode gaf onder Annettes begeleiding succesvol richting aan de communicatiestrategie in de zaak Vaatstra. Hiervoor ontving zij de publieksprijs van Logeion voor Communicatiemanager 2013.

Meer info?

Reageer

U dient aangemeld te zijn om te reageren.