Onderwijs

publabPubLab draagt bij aan onderwijsontwikkeling en vernieuwing, op de FCJ en daarbuiten. Kennis en inzichten van het lectoraat klinken door in het onderwijs, bijvoorbeeld doordat docenten tevens onderzoekers zijn. Niet alleen worden daardoor nieuwe generaties communicatieprofessionals met de nieuwste inzichten opgeleid en afgeleverd, maar ook zullen deze professionals met een ‘onderzoeksmentaliteit’ (i.c. een nieuwsgierige en kritisch reflectieve grondhouding ten aanzien van de eigen werkwijze en een op het verwerven van nieuwe kennis gerichte attitude) in de beroepspraktijk aan de slag gaan.

Opleidingen
Het PubLab werkt vooral samen met de opleidingen Communicatie (voorheen Communicatiemanagement) en Communication & Multimedia Design (CMD). Studenten Communicatie richten zich op de strategische kant van communicatie(beleid). Communication & Multimedia  Design studenten maken de vertaalslag van communicatiestrategie naar concept, content, visualisering en user experience.

Via o.a. de afstudeerspecialisaties Communicatie in het publieke domein (Communicatie) en Content Design, Concept Design, User Experience Design en Visual Design (CMD) en projectvakken werken studenten aan de meest uiteenlopende opdrachten zoals een project bij de KNVB om wangedrag langs de lijn tegen te gaan. Ook werkten CMD studenten binnen het onderzoeksproject Touchpoints aan de doorontwikkeling van de Schijf van Vijf en de ontwikkeling van een concept dat gehoorschade onder jongeren moet tegengaan en deed een Communicatiestudent discoursanalyse bij Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken.

Mogelijkheden voor samenwerking met FCJ communicatie-studenten
Voor het samenwerken met Communicatiestudenten van de Faculteit Communicatie en Journalistiek zijn verschillende mogelijkheden:

  • In het ZZP Blok worden tweedejaars studenten Communicatie in de rol van ZZP-er geplaatst. Hierbij komen ze zelfstandig tot een strategisch communicatie-advies voor een externe opdrachtgever.
  • Via adviesbureau Scompany werken derdejaars studenten Communicatie in teams van vier samen aan opdrachten van externe opdrachtgevers. Om tot een gefundeerd advies te komen wordt een volledig onderzoek uitgevoerd. De duur is 10 weken en het start gedurende het gehele jaar op 4 vaste momenten (september, november, februari en april).
  • Nieuwe Dingen Doen is een leerwerkomgeving en projectenbureau voor en door 3e- en 4e jaarsstudenten van de opleiding Digitale Communicatie. Er zijn vier startmomenten per jaar waarin groepjes studenten werken daarin 20 weken lang 14 uur per week aan een opdracht.
  • Studenten Communicatie lopen stage in het derde en vierde jaar. De derdejaars stage kan getypeerd worden als een ‘beroepsopleidende stage’, de vierdejaars stage is een ‘afstudeerstage’ De meeste studenten starten in november of in januari met hun stage. Meer informatie over stages en afstudeeropdrachten is hier te vinden. Direct contact opnemen met de stage-en afstudeercoördinator kan via deze link.
  • Naast de vaste “beroepsmatige onderwijsblokken”, is het ook nog een optie om te kijken of een vraagstuk uit de praktijk als werkopdracht of project kan worden gebruikt voor excellente studenten die graag meer doen dan alleen de opleiding. Meer hierover is te lezen via excellent.hu.nl.

studenten

Heeft u mogelijk een interessante (afstudeer)opdracht voor een communicatiestudent in samenwerking met het PubLab? Mail ons dan.

Voor studenten:
Ben jij nog op zoek naar een leuke stage of afstudeeropdracht? Volg ons dan op Facebook. Hier verschijnen soms ook vacatures. Heb je zelf een idee voor een stage of afstuderen bij ons lectoraat? Mail ons dan je idee en CV.