Framing ICT & de Overheid

Project: Framing ICT en Overheid
Betrokkenen: Annette Klarenbeek, Baukje Stinesen, Roel van Veen (Hanzehogeschool), Paulien Poelarends (Hanzehogeschool) en Emma Communicatie
Looptijd: najaar 2013 tot maart 2014
Doel: Inzicht krijgen in frames die worden ingezet in het online debat over ICT en overheid.

‘Miljoenen euro’s weggegooid met ICT-project’. ‘Parlementair onderzoek naar ICT kan in februari van start’. ‘Weer mislukt ICT-project bij de overheid’. Zomaar wat recente koppen in de Nederlandse media. Ze tonen aan dat de beeldvorming over de combinatie overheid en ICT niet ideaal is. Het onderzoek ‘Framing ICT en Overheid’ brengt dominante frames in kaart die worden ingezet door stakeholders, professionals en burgers om ICT-projecten van de overheid te beschrijven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), door PubLab (Hogeschool Utrecht), het lectoraat Communication & Sustainable Society (Hanzehogeschool Groningen) en EMMA Communicatie.

Voor vijf grote ICT-projecten van de overheid is de online berichtgeving geanalyseerd. Voor elke casus zijn belangrijke gebeurtenissen, deelnemers aan het online debat en hun posities in kaart gebracht. Ook is onderzocht welke argumenten ze daarbij gebruiken. Daarbij is er veel aandacht voor de manier waarop frames door betrokkenen worden gebruikt en welk effect ze hiermee bereiken.

Het online debat over ICT en overheid en de gebruikte frames daarin zijn in dit onderzoek vanuit het discursieve perspectief bekeken. De nadruk ligt hierbij op de wijze waarop deelnemers aan het debat dingen doen met de taal en de frames die ze hanteren. Door middel van taal en interactie worden beelden en beeldvorming opgeroepen, waardoor frames ontstaan als subjectieve versies van de werkelijkheid. Deze manier van kijken naar communicatie via het discursieve perspectief is belangrijk om het debat beter te kunnen begrijpen. Inzicht hierin levert handvatten voor communicatie op die de overheid kunnen helpen om haar reactie beter te kunnen afstemmen op wat er speelt in de samenleving.

Verder lezen?

  • De recent verschenen handreiking Discoursanalyse (door PubLab, Hanze & het ministerie van Algemene Zaken) is een waardevol en praktisch instrument voor communicatieprofessionals. Het is een kennismaking met de discursieve benadering: het geeft een beeld van stappen bij discoursanalyse, inzichten die dat oplevert en de meerwaarde daarvan voor communicatieprofessionals.