Kinderen stimuleren om water te drinken

Betrokkenen: Anita van Essen, Reint Jan Renes
Looptijd: Januari 2015 – Juli 2015
Doel: Ontwikkeling van een interventie gericht op het stimuleren van water drinken onder kinderen.

 


Context

De Gemeente Breda is in 2011 gestart met het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), met als doel het verminderen van overgewicht onder jongeren. Samen met scholen en andere partners ontwikkelt de gemeente een reeks van activiteiten voor de leeftijdsgroep tussen 0 – 19 jaar. Eén van deze activiteiten is het bevorderen van het drinken van water in plaats van suikerhoudende dranken door kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar.

Doel
Namens de gemeente Breda heeft marketing- en communicatiebureau MarkC PubLab en Ideate (service design bureau) gevraagd om binnen het JOGG project een interventie te ontwikkelen gericht op het stimuleren van water drinken onder kinderen van 0-3. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Breda, GGD en Spa.

In het project wordt beoogd om een interventie te ontwikkelen die een meetbaar effect heeft op de drankkeuze van kinderen en daarmee bijdraagt aan een afname van overgewicht. Om dit te bereiken is gekozen voor een aanpak op basis van service design en persuasief ontwerpen, die ook succesvol wordt toegepast in o.a. de projecten Touchpoints en Veilig fietsen & ouderen. Service design benadert het ontwerpen van een gedragsbeïnvloedende maatregel (interventie) vanuit een diep inzicht in doelgroep (kinderen) en hun sociale context (gezin, school, vrienden, sportclub), alsmede de context van voeding- en drankkeuze. Persuasief ontwerpen rust op twee pijlers; het toepassen van overwegend bewuste beïnvloedingstrategieën en de toepassing van overwegend onbewuste beïnvloedingstrategieën. In het laatste geval is het ontwerp er bijvoorbeeld opgericht om routines en gewoontegedrag doorbreken (door bijvoorbeeld nudging).

Door service design en persuasief ontwerp te combineren ontstaat een aanpak die zich richt op het ontwerpen van effectieve gedragsbeïnvloedende maatregelen, die kansrijk zijn om te worden opgenomen in de dagelijkse routine en realiteit van het kind en de ouder.

Verder lezen?