Onderzoeksprojecten van het PubLab

Onderzoeksprojecten

Stimuleren van afpakgedrag bij de politie

Project: Stimuleren van afpakgedrag bij de politie Betrokkenen: Anita van Essen, Tim van Eijl, service design bureau DIG en FinQ Research Looptijd: mei 2016 - heden Aanleiding: Al enige jaren is de beleidsmatige aandacht en de daaruit...

Fietsen met Focus 2.0

Project: Fietsen met Focus 2.0 Betrokkenen: Amber Ronteltap, Sandra Bukman, Liedewij Vogelzang, Tim van Eijl, Irene Kelder & Karen Hilhorst Looptijd: 2 jaar (september 2017 – september 2019) Aanleiding Van april t/m november 2016 heeft het PubLab in opdracht van de...

De Waterbox: stimuleren van water drinken bij jonge kinderen van ouders met een lage SES

Project: Waterbox: stimuleren van water drinken bij jonge kinderen van ouders met een lage SES Onderzoekers: Anita van Essen en Liedewij Vogelzang  Looptijd: 8 maanden (september 2017-april 2018) Aanleiding: De ‘Waterbox’ is een cadeaubox voor...

Naar een gedeeld begrip van de pijn: Een interactioneel handelingsperspectief voor patiënten met chronische pijn en hun behandelaars

Titel: Naar een gedeeld begrip van de pijn: Een interactioneel handelingsperspectief voor patiënten met chronische pijn en hun behandelaars Onderzoekers: Baukje Stinesen, Petra Sneijder Looptijd: 2017 - 2021 Betrokkenen: Annette Klarenbeek (lector Gesprek...

Doortrappen

Project: Doortrappen Betrokkenen: Anita van Essen, Liedewij Vogelzang en service design bureau Ideate. Looptijd: 7 maanden (mei 2017 - december 2017) Aanleiding Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft zich (onder andere) als doel gesteld om verkeersveiligheid...

Fietsen met Focus

Project: Fietsen met Focus Betrokkenen: Amber Ronteltap, Sandra Bukman, Liedewij Vogelzang & Karen Hilhorst Looptijd: 6 maanden (april 2016 – november 2016) Aanleiding Kinderen geboren na 2007 zijn opgegroeid met de smartphone. Deze kinderen zitten nu...

Communiceren over duurzaamheid: onderzoek Let’s talk energy

De ambitie van de rijksoverheid om in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te hebben in Nederland botst regelmatig met lokale overheden en burgers. Communicatieadviseurs op allerlei overheidsniveaus stuiten regelmatig op...

Onderzoek naar doelstellingen van campagnes en evaluatie-instrumenten

Project: Doelstellingenkader en beslismodel evaluatie-instrumenten campagnes Betrokkenen: Amber Ronteltap, Baukje Stinesen, Kátiuska Roodenburg Looptijd: 6 maanden (oktober 2016 - maart 2017) Doelstellingen: Het ontwikkelen van een toekomstbestendig doelstellingenkader voor het formuleren van campagnedoelstellingen en een bijbehorend beslismodel...

SOLACE: onderzoek naar zelfmanagement bij chronische pijn

Betrokkenen: Lectoraten Leefstijl en Gezondheid, CoDesign, PubLab, revalidatiecentrum Adelante, Maastricht Universitair Medisch Centrum,  het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en patiëntenvereniging Pijnpatiënten naar één stem. Looptijd: februari 2015-januari 2017 Doel: kennis en kunde op het gebied van...

Kinderen stimuleren om water te drinken

Betrokkenen: Anita van Essen, Reint Jan Renes Looptijd: Januari 2015 - Juli 2015 Doel: Ontwikkeling van een interventie gericht op het stimuleren van water drinken onder kinderen. Context De Gemeente Breda is in 2011...