PubLab op Etmaal Communicatiewetenschap ’18

Op 8 en 9 februari is PubLab weer te vinden op het jaarlijkse Etmaal van de Communicatiewetenschap. Dit jaar vindt het Etmaal plaatst aan de Universiteit Gent.

Het PubLab is deze editie vertegenwoordigd met de volgende vier abstracts:

Het spel of de knikkers?
Een verkenning van het fair proces effect bij deelnemers aan burgerparticipatie

In participatieprocessen is face to face communicatie tussen burgers en de overheid belangrijk, omdat in deze gesprekken de perspectieven van de overheid en burgers bij elkaar komen en er via interactie gezocht wordt naar oplossingen en draagvlak. Hoewel er veel bekend is over burgerparticipatie, weten we nog weinig over de beoordeling van burgers en andere belanghebbende aan participatieprocessen. In dit abstract wordt door Christine en Jonas onderzoek gedaan naar de beoordeling van deelnemers aan burgerparticipatie vanuit het perspectief van ervaren procedurele rechtvaardigheid. Procedurele rechtvaardigheid is de mate waarin burgers zich in hun contact met de overheid eerlijk en rechtvaardig bejegend voelen. Abstract 


Handen af van onze prachtige eilanden!
Een discursieve analyse van het gesprek over de mogelijke gaswinning op Terschelling

Gaswinning heeft de laatste jaren veel weerstand opgeroepen, dit kwam met name door de aardbevingen in Groningen. Het plan om op Terschelling naar gas te boren, zorgt daarom ook voor grote onrust onder de lokale bevolking. Voor de overheid is het belangrijk om aan te sluiten bij wat er leeft onder de bevolking. Om dit inzicht te krijgen is er een discoursanalyse verricht door Annette, Petra, Maartje en Irene. Deze analyse zorgt voor meer inzicht in de wijze waarop gecommuniceerd wordt over de mogelijke gaswinning en uiteindelijk voor aanknopingspunten die gebruikt kunnen worden voor de communicatie tussen de overheid en de burger. Abstract


One Happy Family?
The Influence of Sense of Community on Trust in the Sharing Economy

Vreemdelingen laten slapen in je appartement als je weg bent, is iets wat tegenwoordig op grote schaal gebeurt via het online platform Airbnb. Dit is onderdeel van het fenomeen genaamd ‘de deeleconomie’, maar consumeren in de deeleconomie is echter niet zonder risico’s. Vertrouwen is daarom een sleutelfactor voor succesvolle transacties in de deeleconomie. Op een platform zoals Airbnb kan er vertrouwen ontstaan door het gemeenschapsgevoel wat er heerst (SoC). SoC is een psychologische ervaring van een gemeenschap die kan zorgen voor gedeelde morele waarden, overtuigingen en wederkerigheid tussen mensen, en bijgevolg het vertrouwen kan versterken. In dit abstract is door Maarten en Amber het niveau van SoC gemeten en onderzocht wat de invloed is op het vertrouwen in andere gebruikers. Abstract


Lessons from a failed attempt at increasing sustained use of a mobile app providing digital feedback on water drinking
Genoeg water drinken wordt geassocieerd met een reeks aan gezondheidsvoordelen, maar helaas voldoen veel mensen niet aan de dagelijkse waterbehoeften. Om hier wel aan te voldoen zou persoonlijke feedback via een smartphone applicatie kunnen helpen. In dit abstract wordt er door Sander onderzoek gedaan naar smartphone applicatie gebruik. In het onderzoek staat het volgende doel centraal: het verkennen van het gebruik en stoppen/opgeven van deze smartphone applicatie, en het verkennen van potentiële moderators (ofwel invloedsfactoren) van het applicatie gebruik zoals: leeftijd, geslacht, motivatie, waargenomen eigen effectiviteit en het te verwachten gebruik (gedocumenteerd, verandering van gedrag, vergelijking met anderen, onderzoek naar 3de fenomenen en de interesse in gadgets). Abstract


Meer lezen?