PubLab-team

Annette Klarenbeek Annette Klarenbeek (1962), persoonsgebonden lector van de programmalijn ‘gesprek’ binnen het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein. De vraag naar hoe bepaalde waarden in gesprekken worden geformuleerd en hoe inzicht daarin te vertalen is naar een effectieve communicatiestrategie (bij crises), is voor haar werkzaamheden als lector leidend. Lees haar volledige biografie hier. E-mail: annette.klarenbeek@hu.nl. Telefoon: 06-22.78.49.60.
Baukje Stinesen Baukje Stinesen (1986) is onderzoeker bij PubLab en docent bij de opleiding communicatie. Ze is met name geïnteresseerd in de rol van communicatie bij gezondheidsvraagstukken. Sinds september 2017 werkt ze aan haar promotieonderzoek “Naar een gedeeld begrip van de pijn”. Volledige biografie. E-mail: baukje.stinesen@hu.nl
Christine Bleijenberg (1968) is sinds januari 2012 als docent-onderzoeker verbonden aan het  Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein en is in 2014 gestart met haar promotietraject ‘Uitgepraat of in gesprek?’ Kennis van onder meer communicatie & strategie, overheidscommunicatie,  burgerparticipatie, bestuur en organisatie, interne communicatie en accountability. Christines biografie. Mail: christine.bleijenberg@hu.nl, telefoon: 06-14.24.14.28.
irene-kelder Irene Kelder is sinds oktober 2016 junior onderzoeker bij het PubLab. Ze werkt aan verschillende projecten binnen het programmalijn ‘gesprek’, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw energiecommunicatie-instrument dat doeltreffend aanzet tot een interactie over lokale energieprojecten. Ze studeerde cum laude af in de Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. E-mail: irene.kelder@hu.nl. Uitgebreidere biografie.
Maartje Harmelink Maartje Harmelink (1990) is sinds januari 2015 verbonden aan het lectoraat Crossmediale Communicatie in het publieke domein. Ze is betrokken bij het onderzoeksproject The Next Level. Specialisaties: gezondheidscommunicatie (‘Health Literacy’), conversatieanalyse en discoursanalyse. Maartje werkt ook als docent/onderzoeker bij de Hanzehogeschool in Groningen (lectoraat Communication and Sustainable Society). E-mail: maartje.harmelink@hu.nl. Telefoonnummer: 06-30.18.43.23. Uitgebreidere biografie.
 Petra Sneijder (1974) is sinds september 2015 als senior onderzoeker aan het Publab verbonden en is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten binnen de programmalijn ‘Gesprek’. Ze is aan Wageningen Universiteit (WUR) gepromoveerd in de discursieve psychologie, op een onderzoek naar de constructie van identiteiten in online interactie op voedingsfora. Haar specialisaties zijn onder andere discursieve psychologie, conversatieanalyse, crossmediale communicatie en taalbeheersing. E-mail: petra.sneijder@hu.nlMeer over Petra Sneijder.