PubLab-team

Annette Klarenbeek Annette Klarenbeek (1962), persoonsgebonden lector van de programmalijn ‘gesprek’ binnen het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein. De vraag naar hoe bepaalde waarden in gesprekken worden geformuleerd en hoe inzicht daarin te vertalen is naar een effectieve communicatiestrategie (bij crises), is voor haar werkzaamheden als lector leidend. Lees haar volledige biografie hier. E-mail: annette.klarenbeek@hu.nl. Telefoon: 06-22.78.49.60.
Anita van Essen (1983), sinds 1 september 2011 werkzaam bij het lectoraat Crossmediale Communicatie in het publieke domein. Kennis van onder andere gedragsverandering, communicatie & strategie, overheidscommunicatie, entertainment education campagnes en innovatie. Lees haar volledige biografie hier. Mail: anita.vanessen@hu.nl. Telefoon: 06-38.76.26.56.
Baukje Stinesen Baukje Stinesen (1986) is onderzoeker bij PubLab en docent bij de opleiding communicatie. Ze is met name geïnteresseerd in de rol van communicatie bij gezondheidsvraagstukken. Sinds september 2017 werkt ze aan haar promotieonderzoek “Naar een gedeeld begrip van de pijn”. Volledige biografie. E-mail: baukje.stinesen@hu.nl
Christine Bleijenberg (1968) is sinds januari 2012 als docent-onderzoeker verbonden aan het  Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein en is in 2014 gestart met haar promotietraject ‘Uitgepraat of in gesprek?’ Kennis van onder meer communicatie & strategie, overheidscommunicatie,  burgerparticipatie, bestuur en organisatie, interne communicatie en accountability. Christines biografie. Mail: christine.bleijenberg@hu.nl, telefoon: 06-14.24.14.28.
Dirk Ploos van Amstel Dirk Ploos van Amstel (1977) is per 1 september 2014 werkzaam bij Publab. Ook is hij coördinator en docent bij projectenbureau Nieuwe Dingen Doen (CMD). Hij houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met de toe-eigening van door het PubLab ontwikkelde theorieën en modellen door zowel het onderwijs als de communicatieprofessional. Expertises: Media design, participatie cultuur, productontwerp, account management. Volledige bio. Mailadres: dirk.ploosvanamstel@hu.nl.
Jonas Moons Jonas Moons (1983) werkt als docent bij de opleiding Bedrijfscommunicatie en is betrokken bij het Publab als methodoloog. Eerder was hij ook werkzaam voor het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Lees de biografie van Jonas. E-mail: jonas.moons@hu.nlTwitter.
Karen Hilhorst (1977) is als projectmanager bij de lectoraten Crossmedia Business en Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein betrokken. Tevens is zij als lid van de Raad van Commissarissen betrokken bij studenten adviesbureau Scompany van Hogeschool Utrecht. Biografie Karen. E-mail: karen.hilhorst@hu.nl. Telefoon: 06-18.51.25.62.
Maarten ter Huurne Sinds september 2013 is Maarten ter Huurne (1982) verbonden aan het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein. Daarnaast is is hij docent bij de opleiding Bedrijfscommunicatie. Sinds februari 2015 is hij bezig met zijn promotie-onderzoek ‘The Challenge of Sharing’Biografie Maarten. E-mail: maarten.terhuurne@hu.nl. Telefoon: 06-44.63.62.35.
irene-kelder Irene Kelder is sinds oktober 2016 junior onderzoeker bij het PubLab. Ze werkt aan verschillende projecten binnen het programmalijn ‘gesprek’, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw energiecommunicatie-instrument dat doeltreffend aanzet tot een interactie over lokale energieprojecten. Ze studeerde cum laude af in de Communicatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. E-mail: irene.kelder@hu.nl. Uitgebreidere biografie.
Sander Hermsen Vanaf november 2012 werkt Sander Hermsen (1973) voor het PubLab. Hij is momenteel bezig met zijn promotietraject ‘Persuasive by Design‘. Sociale Psychologie, Graphic Design, Visual Design, Gedragsverandering, Beïnvloeding, Behaviour Design en Designing for behaviour change behoren tot zijn expertises. Biografie Sander Hermsen. Email: sander.hermsen@hu.nl. Telefoon: 088-481.39.53.
Amber Ronteltap Amber Ronteltap (1979) is sinds februari 2016 senior onderzoeker bij het Publab. Met een achtergrond als voedingskundige is ze in 2008 gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit (WUR) als consumentenwetenschapper op consumentenacceptatie van nieuwe technologie in voeding. Haar onderwerp is personalized nutrition: het afstemmen van voedingsadvies en producten op individuele behoeften. Bij het PubLab coacht ze junior onderzoekers en is ze betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten binnen de programmalijn gedrag. E-mail: amber.ronteltap@hu.nl, telefoon: 06-14.21.57.18 Uitgebreidere biografie.
Maartje Harmelink Maartje Harmelink (1990) is sinds januari 2015 verbonden aan het lectoraat Crossmediale Communicatie in het publieke domein. Ze is betrokken bij het onderzoeksproject The Next Level. Specialisaties: gezondheidscommunicatie (‘Health Literacy’), conversatieanalyse en discoursanalyse. Maartje werkt ook als docent/onderzoeker bij de Hanzehogeschool in Groningen (lectoraat Communication and Sustainable Society). E-mail: maartje.harmelink@hu.nl. Telefoonnummer: 06-30.18.43.23. Uitgebreidere biografie.
 Petra Sneijder (1974) is sinds september 2015 als senior onderzoeker aan het Publab verbonden en is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten binnen de programmalijn ‘Gesprek’. Ze is aan Wageningen Universiteit (WUR) gepromoveerd in de discursieve psychologie, op een onderzoek naar de constructie van identiteiten in online interactie op voedingsfora. Haar specialisaties zijn onder andere discursieve psychologie, conversatieanalyse, crossmediale communicatie en taalbeheersing. E-mail: petra.sneijder@hu.nlMeer over Petra Sneijder.
Sandra rondje Sandra Bukman (1987) werkt sinds februari 2016 bij het PubLab. In april 2016 promoveerde ze aan de Wageningen Universiteit op het succesvol bereiken van personen met een lage sociaaleconomische status van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse afkomst met leefstijlprogramma’s. Haar expertise ligt op het vlak van gedragsverandering, sociaaleconomische status, etniciteit, gezondheid, leefstijl en interventies. E-mail: sandra.bukman@hu.nl.
tim-website Tim van Eijl (1989) is sinds september 2016 werkzaam als junior-onderzoeker bij het PubLab. In 2016 studeerde hij af op de master Applied Communication Science aan de Wageningen Universiteit. Binnen deze master verdiepte hij zich in de inzet van communicatie bij maatschappelijk thema’s. Zijn expertise ligt op het vlak van communicatie en strategie, gezondheidscommunicatie, social media, gedragsverandering, projectmanagement en marketing. E-mail: tim.vaneijl@hu.nl.
Liedewij Vogelzang Liedewij Vogelzang (1989) werkt sinds februari 2016 bij het PubLab. In 2014 behaalde ze haar master in Cognition & Communication aan de Universiteit van Kopenhagen, met een afstudeeronderzoek naar NGO communicatie. Ze vervulde verschillende communicatiefuncties voor overheids-, non-profit, culturele en business-to-business organisaties. Bij het Publab werkt(e) ze o.a. aan ‘Fietsen met Focus’ en ‘Zolang ik Fiets‘.  Bij de HU geeft ze ook les binnen het programma ‘International Communication & Media’. E-mail: liedewij.vogelzang@hu.nl.