Projectfases
Sprint 2 – St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Sprint 2 – St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

SPRINT St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
December 2019

Voorbereiding
Met de opdrachtgever (Antonius Nieuwegein) inventariseerden we wat de eisen en randvoorwaarden waren. Meerdere deelnemers van het ontwikkelteam liepen mee op verpleegafdelingen, en we interviewden verplegend personeel, teamleiders, en personeel van ondersteunende afdelingen.

Sprintvraag
Naar aanleiding van bovenstaande werd de vraag voor de sprint als volgt geformuleerd:

Hoe kunnen verpleegkundigen verbeterideeën met betrekking tot arbeidsbesparende technologieën oppakken? Met focus op het vormgeven, communiceren en verder brengen van ideeën.

Sprintdag 1 – Mapping
10 december 2019

Naar aanleiding van onze voorbereidingen hadden we veel data, dit deelden we met elkaar: welke patronen worden zichtbaar?
We maakten onder andere persona’s, scenario’s , een stakeholdermap en journey map: de reis van een verbeteridee.
Vervolgens formuleerden we Hoe-Kunnen-We-vragen (HKW’s). We vroegen de reacties van product owners, en stemden op de belangrijkste thema’s. Dit waren:

 • Bij wie kun je terecht?
 • Waarde communiceren
 • Proces verbeteren
 • Samenwerken
 • Terugkoppeling
 • Waardering
Sprint Antonius-01

Sprintdag 2 – Sketching
12 december 2019

De dag begon met een studenten innovatie-uur , dit diende als inspiratie voor het ontwerpteam.
De thema’s die op dag 1 waren gekozen, werden teruggebracht tot 4:

 • Bij wie kun je terecht?
 • Proces verbeteren
 • Waarderen
 • Waarde communiceren

Het ontwerpteam ging ideeën genereren (individueel) en op elkaars ideeën reageren. Ook werden ideeën geclusterd en gecombineerd.
Vervolgens stemden we op de beste idee-richtingen (vier ) en werkten die verder uit. Tot slot vroegen we om feedback en de voorkeur van experts.

Sprint Antonius-02

Sprintdag 3 – Deciding & prototyping
13 december 2019

Op dag 3 deden we onderzoek op afdelingen en vroegen we feedback van experts.
Op basis van de feedback en voorkeuren van experts en product owners werden de uiteindelijke richtingen waarvoor we een prototype hebben gebouwd bepaald.
Er werd meteen begonnen met het bouwen van het eerste prototype: het storyboard: hoe ziet het nieuwe proces eruit vanaf het moment dat een verpleegkundige een verbeteridee heeft tot het moment dat het is geïmplementeerd?

Sprint Antonius-03

Sprintdag 4 – Prototyping en testing
16 december 2018

Op dag 4 werden de andere prototypes gemaakt:

 • Innovatiebord: een bord waarop verpleegkundigen een verbeteridee (en uitleg) kunnen schrijven en waar anderen op kunnen reageren.
 • Innovatiedatabase: een database waarin alle verbeterideeën van het ziekenhuis worden verzameld en gedeeld, evenals updates en ontwikkelingen.

Vervolgens werden alle prototypes getest: aan de hand van een rollenspel doorliepen we het gehele storyboard en lichtten we alle elementen van de prototypes toe. Tot slot vroegen we feedback van de experts .

Sprint Antonius-04