Boek: Create Health Ways of Working. Insights from ten ehealth innovation research projects

Boek: Create Health Ways of Working. Insights from ten ehealth innovation research projects

Het boek ‘Create Health Ways of Working: Insights from ten eHealth innovation research projects’ presenteert inzichten uit het meta-onderzoeksproject ‘Create & Health Innovation WAys of Working Analysis’, ook wel CHIWAWA genoemd. Binnen dit meta-onderzoeksproject inventariseerden onderzoekers van de Hogeschool Utrecht (Lectoraat Onderzoekend Vermogen en Lectoraat Co-design) het gebruik van creatieve manieren van werken bij innovatieprocessen in de zorg, waarvoor zij tien onderzoeksprojecten van Nederlandse kennisinstellingen volgende in de periode 2018 – 2022. Deze tien onderzoeksprojecten en het meta-onderzoek waren onderdeel van het ZonMw-programma Create Health.

Het boek presenteert case-portretten van de tien onderzoeksprojecten naar eHealth innovatie die zich concentreerden rondom de thema’s dementie, eenzaamheid en overgewicht. Vervolgens geeft het boek verdieping met betrekking tot de creatieve manieren van werken in de tien Create Health-onderzoeksprojecten, begrip van relationele processen bij het creëren van kennisuitwisseling en zicht op de impact die een dergelijke samenwerking heeft op de zorg- en welzijnssector en op de creatieve industrie.

Belangrijkste resultaten benadrukken dat creatieve manieren van werken moeilijk te definiëren zijn, niet te duiden zijn met termen als ‘iteratief’ en ‘designerly’ en dat werkwijzen van onderzoekers uit verschillende disciplines op sommige punten meer op elkaar lijken dan verwacht, wat kansen biedt voor samenwerking. In samenwerkingsprocessen tussen zorg- en welzijnssector en de creatieve industrie is het daarom belangrijk dat consortiumpartners de tijd nemen om elkaars unieke bijdrage en werkwijze te herkennen en te benutten, wat vraagt om expliciete inzet en aandacht van de verschillende partijen, ook als partners al eerder hebben samengewerkt. Resultaten uit dit meta-onderzoek laten zien dat de uitkomst van dergelijke samenwerking impact heeft op beide sectoren (zorg- en welzijnssector en de creatieve industrie), doorgaans op verschillende niveaus (zowel academisch en in de praktijk) en voor verschillende actoren en doelgroepen, zowel procesmatig als ook met betrekking tot resultaten.

Dit boek sluit af met aanbevelingen voor toekomstige onderzoeksconsortia, financiers en de praktijk (creatieve industrie, zorgsector en doelgroep) en beschrijft een tool (op basis van het Research Pathway Model) als instrument om het gesprek tussen stakeholders van innovatieprocessen in de zorg te ondersteunen.

Het ebook is te downloaden via onderstaande pdf

Bijlagen