FRIEND Nieuwsbrief 6, december 2021

FRIEND Nieuwsbrief 6, december 2021

Nieuwsbrief 6 december 2021

Via deze Nieuwsbrief van het onderzoeksproject FRIEND brengen we u op de hoogte van de activiteiten binnen het project. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle betrokkenen en geïnteresseerden in het project FRIEND.
In deze nieuwsbrief:

  • Stand van zaken
  • Planning
  • Studentenprojecten
  • Presentaties
  • Planning voor het nieuwe jaar