Internationalisation for Business Students (Economie & Management)

Introductie en overzicht van mogelijkheden en contactpersonen

Jouw opleiding bereidt je voor op een carrière in de beroepspraktijk. En waar je ook komt te werken, vroeg of laat zul je merken dat je in een internationale context opereert. Afnemers, collega’s, leveranciers, concurrenten, moeder-, dochter- of zustermaatschappij; de kans is groot dat je in aanraking komt met mensen en organisaties met een andere culturele en/of geografische achtergrond.

Elk jaar evalueert de opleiding waaraan je studeert haar aanbod op de mate van internationale oriëntatie in relatie tot de eisen van het werkveld. Sommige vakken concentreren zich expliciet op het vergroten van jouw internationale competenties, in andere vakken vind je het internationale aspect van de beroepstaken terug in de keuze van de literatuur, cases, artikelen, etc.

Daarnaast is er op verschillende momenten in de opleiding de gelegenheid je horizon te verbreden en jouw internationale en interculturele competenties te versterken, passend bij jouw professionele en persoonlijke leerdoelen.

Organisatie en informatie over internationalisering bij HU Business & Management Opleidingen

Het HU International Office ondersteunt de faculteit en haar studenten en medewerkers op het gebied van (organisatie en uitvoering van) Internationaliseringsactiviteiten. Via de site van het International Office  vind je informatie over de diensten van het IO en algemene HU-brede informatie over stage en studie in het buitenland, partnerinstellingen, beurzen, procedures en deadlines. Voor informatie voor jouw  opleiding moet je op de links hierboven klikken.

Voor inhoudelijke vragen over internationale mogelijkheden en activiteiten kun je terecht bij de contactpersoon Internationalisering/Study Abroad van jouw opleiding:

Tevens kun je terecht bij de Stafdienst International Affairs van HU Business School (zo noemen we de opleidingen van Economie & Management in internationaal perspectief) (International Hubs; Jelly Offereins).