Study Abroad: studie semester in het Buitenland

Studeren of stagelopen in het buitenland is een bijzondere en waardevolle ervaring. Het is interessant voor je CV, stimuleert je persoonlijke ontwikkeling, het is een avontuur en vooral een relevante toevoeging aan Global Professionalism.

Elk jaar studeren weer bijna 300 studenten van het economische domein één of twee semesters bij één van onze partner universiteiten in het buitenland; wie dat ook wil, moet dat uiterlijk 31 januari geregeld hebben (voor de minor in het volgende collegejaar).

 • Voor een studieperiode bij een buitenlandse partner universiteit/hogeschool betaal je geen extra collegegeld;
 • De Opleidingen in Business & Management hebben momenteel ca. 80 partners in en buiten Europa waarmee een uitwisselingsovereenkomst bestaat (scroll op de partnerpagina helemaal naar onderen naar gerelateerde links).  Voor Study Abroad binnen Europa zijn beurzen beschikbaar via het Erasmus programma (EU gefinancierd);
 • Study Abroad staat open voor alle studenten; in de Profileringsruimte (bijv. in de Minor) of als verplicht onderdeel in de Major;
 • Bij goedkeuring vooraf door de Examen Commissie, worden de in het buitenland behaalde resultaten overgenomen door de eigen opleiding (daardoor geen studievertraging);
 • Om een studieperiode in het buitenland te kunnen doorbrengen, dient de propedeuse volledig behaald te zijn (op het moment van toewijzing van plaatsen -dus niet perse ten tijde van de inschrijving-);
 • De behaalde studieresultaten (nl. gemiddeld aantal EC per blok behaald) zijn medebepalend bij de selectie voor de universiteiten van jouw keuze;
 • Vanaf oktober worden Informatiesessies voor Minor Abroad/Profileringsruimte Study Abroad georganiseerd; de deadline voor inschrijving is 31 januari (voor uitwisseling in het volgende academische jaar).

LET OP:  Als gevolg van Brexit, blijft UK niet in het Erasmus programma.  Op dit moment zijn wij bezig met de UK partners vervangende bilatrale exchange overeenkomsten te sluiten. Wil je wel graag naar een van onze partners in de UK,  daarom dan graag een uitgebreidere Top maken (top 6, 7, 8 etc.); voor het geval niet alle contracten doorgaan. Extra bestemmingen kun je in Mobility Online aangeven/schrijven in het vakje voor remarks/comments. Houd er rekening mee dat je voor Study Abroad vanaf 2022-23 voor UK geen Erasmusbeurs voor Study Abroad meer kunt aanvragen.

Deadline Inschrijving Study Abroad: 31 januari!

De inschrijving voor deze minor Study Abroad is veel vroeger dan voor de andere minoren, en sluit al op 31 januari (voor studeren in het buitenland in het komende collegejaar)! Afhankelijk van de Opleiding, kan de student zich in jaar 2 of in jaar 3 van de studie (tot 31 januari) via MobilityOnline inschrijven voor een studieverblijf in het buitenland bij een partneruniversiteit van de Opleidingen Economie & Management, in het kader van de minor/profileringsruimte (in het volgende academische jaar).

Inschrijving en goedkeuring

Inschrijving en Goedkeuring voor Study Abroad loopt via de Study Abroad coördinator van jouw opleiding en aan de hand van de applicatie Mobility-Online. Zorg dat je EERST een info-sessie bijwoont(!) en neem tijdig contact op met de coördinator Study Abroad van jouw opleiding indien je een semester in het buitenland overweegt:

Voor inzicht in de eisen die aan de minor/profileringsruimte worden gesteld, is het absoluut noodzakelijk één van de Informatiesessies bij te wonen. Inschrijven voor Minor/Profileringsruimte Study Abroad kan uitsluitend met toestemming van de Study Abroad coördinator.

Het is belangrijk dat je uit het bestand van de partneruniversiteiten van de Business Studies (IFA, IBA, IBBS, IMC, IP&B), die universiteiten selecteert waarbij je voldoende vakken (ter waarde van minimaal 30 EC) kunt doen, zodanig dat er geen (overmatige) overlap is met jouw major/opleiding aan de HU. Bij de keuze van universiteiten moet je dus secuur onderzoek doen naar wat, waar mogelijk is!

Voorbereiding Minor/profileringsruimte Study Abroad en Planning

Oktober-begin januari: informatiesessies!

Het is absoluut noodzakelijk een informatie-sessie bij te wonen. Informatiesessies worden georganiseerd in Utrecht en Amersfoort in de periode oktober-januari. Zie hiervoor de Data en tijden info sessies Minor Abroad.

 • Aankondiging via MyHU en per mail via SA-coordinatoren/SLB-ers aan 2e of 3e jaars studenten
 • In Amersfoort wordt op verzoek van en in overleg met de opleidingen voorlichting verzorgd
 • Eventueel kan ook voorlichting per opleiding, of per klas (op afspraak met International Affairs Business Studies – Jelly Offereins)

November-eind januari: aanmelden, intake en goedkeuring door de opleiding + bevestigen in MobilityOnline;

Nadat je de info-sessie hebt bijgewoond, EN deze hele pagina  EN ook de algemene HU informatie over Study Abroad goed hebt gelezen, kun je je gaan orienteren op mogelijke bestemmingen. Daarna kun je je in Mobility-Online inschrijven en in samenspraak met de SA coordinator het goedkeuringstraject doorlopen (dat moet uiterlijk 31 januari gebeurd zijn).

De eerste stap in Mobility-Online heeft betrekking op de partners die jij overweegt en aan jouw SA coordinator wilt voorleggen; je moet je dan dus al goed hebben ingelezen en een goed beeld hebben van onze partners en hun aanbod!

 • Let op: Studenten nemen zelf geen contact op met onze partner universiteiten: al jouw vragen aan partners lopen via het HU International Office (exchange@hu.nl) (houd je daar ajb aan)!

De te volgen stappen zijn:

 1. (Eventueel )gesprek student met jouw eigen SLB-er/mentor;
 2. Voordat je je in mobilty Online inschrijft, moet je zicht hebben op welke partners jij in jouw Top zou willen opnemen. Daarvoor moet je grondig onderzoek doen.  Via deze link kom je bij een document waarin uitgelegd wordt hoe je te werk moet gaan en welke activiteiten je moet ondernemen, alsmede de onderwerpen die je voor het samenstellen van jouw partner-Top 3/5 minimaal moet onderzoeken; LET OP:  Als gevolg van Brexit, blijft UK niet in het Erasmus programma. Wil je wel graag naar een van onze partners in de UK, dan graag een uitgebreidere Top maken (top 6, 7, 8 etc.) voor het geval de UK-partner zich terugtrekt. Dit kun je aangeven/schrijven in het vakje voor remarks/comments.
 3. Intake van de student met de intakecoördinator Study Abroad van de eigen opleiding om goedkeuring te verkrijgen d.m.v. de stappen in MobilityOnline (Please use Google Chrome of Modzilla Firefox to open this link);
 4. Bevestiging van inschrijving en tekenen van Verklaring van Niet-terugtrekken voor 31 januari in MobilityOnline. (Please use Google Chrome of Modzilla Firefox);
 5.  Zorg dat je nadenkt over een plan B hebt, mocht onverhoopt door externe omstandigheden de Study Abroad niet door kunnen gaan.

1 februari half-maart: koppelen/matching van studenten aan bestemming/universiteit door de opleiding/International Affairs op basis van:

 • Propedeuse (moet behaald zijn op moment van matching);
 • Gemiddeld aantal EC behaald per blok;
 • Aanmeldingen en voorkeuren van alle studenten.

Maart-juli: voorbereiding studieverblijf buitenland:

 • Nomination door HU International Office bij de host university (Fall gebeurt in de periode maart-mei, Spring = na de zomer)
 • Application bij host university door de student (na ontvangst van informatie via de partner of het HU International Office);
 • Housing, visum, Insurance, etc. regelen (student);
 • Bespreken vakkenkeuze met intake coördinator van de eigen opleiding (student);
  • Dit doe je aan de hand van het “Provisional Learning Agreement”;
 • Daarna voorleggen van de vakkenkeuze aan de Examencommissie voor goedkeuring – voor vertrek (let op de afwezigheid van ExCie in de zomer). Dit doe je aan de hand van het (Erasmus) Learning Agreement – dit vul je in op Mobility Online en stuur je dan naar ExCie – vervolgens getekende exemplaar weer in Mobility Online uploaden;
 • Voorbereiding op de host country en culture d.m.v. Pre-departure Intercultural Assignment.
 • De HU heeft een aantal richtlijnen opgesteld met betrekking tot reizen naar het buiteland. Dit document dien je te ondertekenen en afhankelijk van de situatie op jouw bestemming,  in te leveren bij of te bespreken met jouw study abroad coordinator.

Organisatie en informatie over Study Abroad

Voor meer (HU-brede) informatie over Minor Study Abroad kun je terecht bij het centrale International Office HU/Study Abroad. Het International Office (exchange@hu.nl) kan je ook helpen met praktische informatie (bijv. vakkenaanbod van partner universiteiten als je dat niet op hun site kunt vinden).

!! Tot het moment van nominatie bij de host university loopt al het contact met universiteiten via het HU international Office. Studenten nemen zelf geen contact op met partner universiteiten van HU!

Voor inhoudelijke vragen over Study Abroad kun je terecht bij de intake coördinator minor Study Abroad van jouw opleiding (zie hierboven) en bij de Staf International Affairs Economie & Management .