Options per institute

Instituut voor Arbeid en Organisatie

Studie Buitenland (study abroad)

Study abroad is geen verplicht onderdeel van je studie. Je kunt ervoor kiezen om in het kader van je minor in jaar 4 van je studie voor een studie aan een universiteit naar het buitenland te gaan.

Criteria en Selectie

 • Propedeuse
 • Gemiddeld cijfer en/of minimaal aantal ECTS per jaar vereist
 • Goedkeuring Study Abroad coordinator
 • Taal eis: kennis van de taal van het land
 • Motivatie: flexibiliteit en mogelijkheid om je snel aan te passen aan de omstandigheden in het buitenland
 • Het volgen van de cursus Interculturele Sensitiviteit

De inhoud van je study abroad programma moet voor vertrek door de examencommissie zijn goedgekeurd.
Inschrijven kan tussen 1 december en 1 februari van het betreffende studiejaar. Na de inschrijfdeadline van 1 februari bekijkt de opleiding of je aan de criteria voldoet en selecteert je voor een partneruniversiteit.

Via deze link vind je meer informatie over mogelijkheden en inschrijving.

Extra investering: tijd en kosten

Je moet er rekening mee houden dat de voorbereiding (bijvoorbeeld taalstudie in eigen tijd), uitvoering en afronding extra tijdsinvestering met zich mee kan brengen. Binnen de bekostigingssystematiek van HU-IAO en het studiefinancieringssysteem wordt geen rekening gehouden met studievertraging vanwege studie in het buitenland.

Je dient ook rekening te houden met extra kosten, o.a. voor reis, visum, verzekering. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

Contactpersoon voor Study Abroad
Naam: Sylvie Gybels
Email: sylvie.gybels@hu.nl
Tel: +31 (0)6-14215591

Praktijkstudie buitenland (internship abroad)

Internship abroad is geen verplicht onderdeel van je studie. Je kunt ervoor kiezen om in het kader van je minor in jaar 4 van je studie voor een verdiepende stage naar het buitenland te gaan.

Criteria en selectie

 • Propedeuse
 • Goedkeuring study abroad coordinator
 • Taal eis: kennis van de taal van het land
 • Motivatie: flexibiliteit en mogelijkheid om je snel aan te passen aan de omstandigheden in het buitenland
 • Het volgen van de cursus Interculturele Sensitiviteit

Je moet zelf een geschikte stageplaats zoeken die aan de opleidingseisen voldoet. Neem voor advies contact op met de coördinator internationalisering van de opleiding.

Extra investering: tijd en kosten

Je moet er rekening mee houden dat de voorbereiding (bijvoorbeeld taalstudie in eigen tijd), uitvoering en afronding extra tijdsinvestering met zich mee kan brengen. Binnen de bekostigingssystematiek van HU-IAO en het studiefinancieringssysteem wordt geen rekening gehouden met studievertraging vanwege studie in het buitenland.

Je dient ook rekening te houden met extra kosten, o.a. voor reis, visum, verzekering. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

Contactpersoon voor Study Abroad
Naam: Sylvie Gybels
Email: sylvie.gybels@hu.nl
Tel: +31 (0)6-14215591