Profileringsruimte benutten

Wat kun je doen om je profileringsruimte zo goed mogelijk te benutten en welke weg moet je bewandelen als je een afwijkend aanbod wilt volgen?

Deze processen zijn geënt op de HU-procedures. Het profileringsonderwijs is de manier om verschillende eigen accenten aan te brengen in je studie. En daarmee onderscheid je je van anderen. Bij deze processen en procedures horen taken en verantwoordelijkheden (zie rollen en organogram).

Deze site bevat ook achtergrondinformatie voor alle betrokkenen bij het profileringsonderwijs, zoals Studieloopbaanbegeleiders (SLB-), cursus coördinatoren, examencommissies etc.

Aangezien het profileringsonderwijs, evenals het reguliere onderwijs, onderhevig is aan vernieuwingen en veranderingen, zal deze site nooit volledig en alles dekkend zijn. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Profilering duale studenten

Ook duale studenten dienen 30 EC te behalen in de vrije profileringsruimte. Het volgen van minors/keuzecursussen is voor deze studenten in verband met verplichtingen op de werkvloer echter niet altijd even gemakkelijk.

Indien studenten hierover afspraken kunnen maken met hun werkgever, kunnen zij zich natuurlijk inschrijven voor een keuzecursus of minor. Er dient dan expliciete toestemming te zijn van de leidinggevende van de afdeling.

Naast de duale studenten, zijn er ook de verkort duale studenten of andere varianten studenten. Per instituut kunnen hier verschillen in zijn. Daarom is het zinvol met de SLB’er/de coördinator van het Profileringsonderwijs van het instituut, waar de student onder valt, contact op te nemen om te kijken welke vorm van profileringsonderwijs op hem/haar van toepassing is.

Voor de student Versnellers zijn er per instituut ook verschillen. Daarom is het zinvol met de SLB’er/de coördinator van het Profileringsonderwijs van het instituut, waar de student onder valt, contact op te nemen om te kijken welke vorm van profileringsonderwijs op hem/haar van toepassing is.