2

Leren en begeleiden in hybride leeromgevingen

Ruimte voor Wendbaar vakmanschap

Het project ‘Ruimte voor Wendbaar vakmanschap’ ontwikkelt methodieken voor het op maat begeleiden van mbo-studenten in hybride leeromgevingen.

Dit doen we op drie manieren:

  • Kennisgericht praktijkonderzoek naar leeractiviteiten van studenten, begeleiding van opleiders en kenmerken van de hybride leeromgevingen en hoe dit samenhangt;
  • Ontwerpgericht praktijkonderzoek waarin deze kennis wordt vertaald naar methodieken om begeleiding op maat te versterken in hybride leeromgevingen, zodat alle opleiders ermee aan de slag kunnen;
  • Communityvorming waarin werkt gewerkt en geleerd over het leren en begeleiden in hybride leeromgevingen.