Producten

Hieronder staan de verschillende producten die zijn voortgekomen uit het project Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap.

De Gesprekswaaier

De ‘Gesprekswaaier Inzicht in wendbaar vakmanschap van studenten' voor het expliciteren van leerprocessen en werksituaties’ is een handzame tool met kernvragen en doorvragen.

Gesprekwaaier

Kaart Ruimte voor ervaring bieden

De 'Kaart Ruimte voor ervaring bieden' maakt voor begeleiders inzichtelijk of ze studenten ruimte bieden om ervaringen op te doen die mogelijk de wendbaarheid aanspreken en waarvan ze vervolgens kunnen leren.

Kaart

Video: Begeleiden van wendbaar vakmanschap

In deze video zie je begeleider Elwin. Hij werkt in een hybride leerwerkomgeving waar studenten werken en tegelijkertijd de kans krijgen om te leren. Elwin vertelt aan de hand van voorbeelden hoe hij studenten meer ruimte geeft voor de ontwikkeling van wendbaar vakmanschap en hoe hij passende begeleidingstrategieën hanteert.

Video

Video: Aanspreken van wendbaarheid van de student

In deze video zie je hoe het wendbare vakmanschap van Wendy wordt aangesproken door te werken in een hybride leerwerkomgeving. De ervaringen van Wendy zijn in deze video vastgelegd door de vragen van de Gesprekswaaier (zie boven) aan haar te stellen en daarop door te vragen. De video laat daarom een voorbeeld zien van een moment waarop wendbaar vakmanschap wordt aangesproken maar ook wat er met de gesprekswaaier kan worden opgehaald.

Video

Eindrapport Begeleiden van wendbaar vakmanschap in hybride leerwerkomgevingen in het mbo

Het eindrapport Begeleiden van wendbaar vakmanschap in hybride leerwerkomgevingen in het mbo omvat twee delen: een onderzoeksrapportage en een rapportage voor de praktijk. In de onderzoeksrapportage plaatsen we het onderzoek in maatschappelijke uitdagingen en recente literatuur plaatsen en rapportern we over het onderzoek naar leerprocessen en begeleiding van wendbaar vakmanschap. De rapportage voor de praktijk geeft toelichting op de tools die uit het project voortkomen en beschrijft wat het begeleiden van wendbaar vakmanschap van professionals op de werkplek en van school vraagt in termen van competenties en kwaliteiten. Ook beschrijven we hoe dit bevorderd kan worden.

Eindrapport