Narratieve interviews

Narratieve interviews zijn open gesprekken waarin deelnemers worden uitgenodigd om hun ervaringen te vertellen. In dit onderzoek ging het om ervaringen met de SAVE-werkwijze. Professionals, jeugdigen en ouders/verzorgers werden uitgenodigd om hun verhaal hierover te vertellen. Vooraf waren een beperkt aantal inhoudelijke topics over veiligheid, eigen kracht en samenwerken geformuleerd. Alle verhalen werden vervolgens anoniem verwerkt en uitgebreid geanalyseerd. Op basis van de analyse werden een aantal verhalen uitgekozen voor de workshops.