Werkplekleren IA

Kopopleiding

Hieronder tref je de belangrijkste informatie aan over het werkplekleren binnen de kopopleiding. Deze documenten zijn bedoeld voor nieuwe studenten, werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders die in het kader van de kopopleiding gaan samenwerken. De specifieke informatie over de modules Studie & Werk zijn voor studenten beschikbaar op de cursuspagina’s van CANVAS, de digitale leeromgeving van Instituut Archimedes.

Leerwerkovereenkomst

Hieronder zijn twee formulieren te vinden die ingevuld dienen te worden voor/ bij aanvang van het werkplekleren.

  • Leerwerkovereenkomst/ praktijkovereenkomst S&W 1 en 2 (LIDO fase). Deze overeenkomst dient binnen drie weken na start van de kopopleiding compleet ingevuld te zijn en in het digitale platform OnStage geplaatst.
  • Leerwerkovereenkomst/ praktijkovereenkomst S&W 3 en 4 (LIO-fase). Deze overeenkomst dient binnen drie weken na afronding van S&W2 compleet ingevuld te zijn en eveneens in het digitale platform OnStage te zijn geplaatst.

Met onderstaande link kun je de leerwerkovereenkomst downloaden. Nieuwe studenten kunnen deze alvast invullen, zo mogelijk met gegevens van de school. Op de introductie/ startbijeenkomst kopopleiding op 30 augustus kan de studie- en werkbegeleider de gegevens van de HU invullen.

Leerwerkovereenkomst-KOP-SW1-2-2022-2023

Leerwerkovereenkomst-KOP-SW3-4-LIO-2022-2023

Cursushandleidingen

In de kopopleiding zijn er vier modules Studie en Werk overeenkomstig, twee per half jaar. Hieronder zijn de twee handleidingen te vinden:

  • Cursushandleiding S&W 1 en 2. Deze bevat alle informatie over het leren van de werkervaringen voor het eerste half jaar van de kopopleiding, de LIDO-fase.

SW 1en2gids 2223 CKDB

  • Cursushandleiding S&W 2 en 3. Deze bevat alle informatie voor het tweede half jaar van de kopopleiding, de LIO-fase.

2022-2023 SW3en4 gids kopopleiding v4.9

Beoordelingsformulieren

Een student rondt een Studie en Werk (S&W) module af met een eindpresentatie of een leerwerkverslag, waarin hij zijn ontwikkelingen toont als leraar in opleiding. De modules S&W2 en S&W4 kunnen alleen worden afgesloten met een leerwerkverslag. Daarnaast zit in de module S&W2 een lesbezoek door de werkplekbegeleider en de instituutsopleider. Dit lesbezoek wordt met het digitale observatie formulier (DOT) afgenomen of een ander observatieformulier voor de kopopleiding.

Hieronder zijn twee type beoordelingsformulieren te vinden:

  1. Praktijkbeoordelingen. Deze worden gebruikt en ingevuld door de student en de werkplekbegeleider aan het einde van een Studie en Werk module. Deze beoordelingsformulieren gaan over het functioneren op de leerwerkplek.

Beoordelingsformulier WB S&w1en2

  1. Beoordelingen van het eindproduct: de eindpresentatie of het leerwerkverslag. Deze wordt gebruikt en ingevuld door de instituutsopleider, indien mogelijk samen met de werkplekbegeleider.

Beoordelingsformulier S&w1en2