Werkplekleren IA

Uitwisselbijeenkomsten en Stagemarkt

Uitwisselbijeenkomsten zijn een ontmoetingsmoment tussen lerarenopleiders van Instituut Archimedes en begeleiders en opleiders van de opleidingsscholen. Tijdens uitwisselbijeenkomsten wordt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en verbeteringen gegeven, er worden workshops aangeboden en het keurmerk aan nieuwe opleidingsscholen wordt uitgereikt.

Stagemarkt
Instituut Archimedes organiseert in het voorjaar een stagemarkt voor studenten. Tijdens de stagemarkt presenteren de partnerscholen zich in een stand aan studenten die op zoek zijn naar een stageplek.

Data stagemarkten 2022-2023

De stagemarkt voor 1e jaars studenten vindt plaats op 14 september 2022.
De stagemarkt vindt plaats in sporthal Olympos op het USP.

Indien van toepassing worden de dan geldende RIVM coronamaatregelen gehandhaafd. De schoolopleiders ontvangen t.z.t. een uitnodiging om deel te nemen aan de stagemarkt.

De stagemarkt voor de hogerejaars vindt plaats op 29 maart 2023. Locatie t.z.t. meer bekend.

Indien van toepassing worden de dan geldende RIVM coronamaatregelen gehandhaafd. De schoolopleiders ontvangen t.z.t. een uitnodiging om deel te nemen aan de stagemarkt.

Informatie gedeeld tijdens uitwisselbijeenkomsten in 2021-2022

31-03-2022 werken met leeruitkomsten in het nieuwe curriculum

31-03-2022 informatie nieuw curriculum cursus 1e jaar a

31-03-2022 informatie TED studenten Engelstalige opleiding

voorbeeld eerstejaarsprogramma NOA