Werkplekleren IA

Uitwisselbijeenkomsten en Stagemarkt

Uitwisselbijeenkomsten zijn een ontmoetingsmoment tussen lerarenopleiders van Instituut Archimedes en begeleiders en opleiders van de opleidingsscholen. Tijdens uitwisselbijeenkomsten wordt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en verbeteringen gegeven, er worden workshops aangeboden en het keurmerk aan nieuwe opleidingsscholen wordt uitgereikt.

Data uitwisselbijeenkomsten 2021-2022
Uitwisselbijeenkomst 1: 23-09-2021 van 16:00 uur tot 20:00 uur
Uitwisselbijeenkomst 2: 21-04-2021 van 16:00 uur tot 20:00 uur
T.z.t. ontvangen alle schoolopleiders een uitnodiging voor de uitwisselbijeenkomsten. Via deze uitnodiging kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. Tevens zal er in de uitnodiging een meer gedetailleerd programma worden opgenomen

Materialen Uitwisselbijeenkomst 23-09-2021:

2021-09-23 uitwisselbijeenkomst algemene info en veranderingen
2021-09-23 informatie 1e jaars programma en plaatsing 1e jaars

VTvoorbeeld eerstejaarsprogramma NOA

Stagemarkt
Instituut Archimedes organiseert in het voorjaar een stagemarkt voor studenten. Tijdens de stagemarkt presenteren de partnerscholen zich in een stand aan studenten die op zoek zijn naar een stageplek.

Data stagemarkten 2021-2022
De stagemarkt voor alle studiejaren vindt plaats op 20 april van 14:00 uur tot 18:00 uur.
Er is geen aparte stagemarkt voor eerstejaars studenten. In het nieuwe studiejaar 2021-2021 worden eerstejaars studenten in duo’s op partnerscholen geplaatst. Voor de zomervakantie ontvangen partnerscholen het verzoek om het aantal beschikbare duo plaatsen aan te geven.

Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen wordt de stagemarkt online of fysiek georganiseerd.
T.z.t. ontvangen de schoolopleiders een uitnodiging om deel te nemen aan de stagemarkt.