Werkplekleren IA

Werkplekleren algemene informatie

De begeleiding van het werkplekleren op school wordt uitgevoerd door een instituutsopleider (IO). Dit zal in veel gevallen een School-IO zijn. Dit is een Hogeschooldocent die vanuit Instituut Archimedes, vast verbonden is aan een opleidingsschool. Een School-IO begeleidt alle studenten die op een opleidingsschool deelnemen aan werkplekleren.

De rol van de instituutsopleider verandert vanaf collegejaar 21-22.
In het document ‘de veranderende rol van de instituutsopleider’ staan de de wijzigingen beschreven.

Studenten kunnen kunnen in aanmerking komen voor een stagevergoeding of een zogeheten betaalde stage. In de beschrijving Stagevergoeding-betaalde stage is te lezen hoe dit binnen Instituut Archimedes is geregeld.

Begeleiding op de leerwerkplek

Op de leerwerkplek worden studenten begeleid door een docent van de opleidingsschool, een werkplekbegeleider, vaak is er ook een schoolopleider (SO) aanwezig. Er bestaat tussen scholen een grote diversiteit in de aanpak van de begeleiding door de werkplekbegeleiders.
Onder de link ‘begeleiding van werkplekleren’ is onder het kopje ‘planningen en gidsen’ de gids voor werkplekbegeleiders te vinden. Hierin staan de taken, rollen en verantwoordelijkheden beschreven van de werkplekbegeleider

In onderstaande afbeelding zijn de verschillende rollen en de hierbij behorende taken en verantwoordelijkheden in kaart gebracht.