Het onderzoek

Aanleiding

Voor gemeenten zijn jongeren en jongvolwassenen (16 – 27 jaar) met justitiecontacten misschien wel de meest complexe groep. Deze jongvolwassenen vertonen niet alleen delinquent gedrag, ze zijn ook vaak ongediplomeerd en werkloos, hebben schulden, een verslaving of kampen met andere geestelijke gezondheidsproblemen. Hierdoor maken zij veel gebruik van allerlei gemeentelijke voorzieningen met weinig uitzicht op verandering.

Uit gesprekken met professionals komt naar voren dat het vaak lastig is om met deze jongvolwassenen te werken. Ze zijn veelal moeilijk te bereiken en te motiveren. Er speelt bij hen veel en op heel veel verschillende terreinen. Dat maakt het krijgen en behouden van werk voor deze groep extra lastig, terwijl dit ook voor hen de beste manier is om uit de problemen te komen én te blijven.

Samenwerking tussen de verschillende domeinen binnen de gemeente kan bijdragen aan de ondersteuning van deze jongvolwassenen bij het vinden van werk of bij het zetten van stappen in die richting, zoals scholing of stage. Daarmee wordt het voor deze jongvolwassenen mogelijk om hun leven weer op de rit te krijgen.

In de praktijk blijkt het vooralsnog voor professionals vaak moeilijk om het werk op elkaar af te stemmen. Zij moeten zich aan veel en soms tegenstrijdige regels houden. Dit onderzoek was erop gericht dergelijke knelpunten voor professionals te identificeren en te reduceren. Hierbij werden professionals betrokken vanuit de domeinen Werk & Inkomen, Zorg en Veiligheid, en ook uit de organisaties waar zij mee samenwerken.

Onderzoek Startbaan

Samen met de gemeenten Hilversum, Veenendaal, Wijk bij Duurstede & Zeist deed het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht twee jaar onderzoek naar de aanpak van professionals bij deze jongvolwassenen. Het onderzoek startte juni 2018. Het doel was om de integrale samenwerking tussen professionals te verstevigen, zodat deze jongvolwassenen een betere kans op een toekomst geboden wordt.

Via interviews en observaties werden de huidige situatie en de knelpunten per gemeente in kaart gebracht. Vervolgens was dit het uitgangspunt voor onderzoekers en professionals uit de verschillende domeinen om vast te stellen welke knelpunten prioriteit moeten krijgen. Op basis hiervan stelden zij gezamenlijk een stappenplan op om de benoemde knelpunten aan te pakken.

Tot slot werd onderzocht welke algemeen werkzame principes gelden voor het verstevigen van een integrale aanpak voor deze complexe groep.