Eindproducten Startbaan

Eindproducten Startbaan

Op basis van de bevindingen uit het Startbaan-onderzoek zijn meerdere producten ontwikkeld. Deze producten kunnen door gemeenten ingezet worden bij het opzetten of versterken van de eigen lokale persoonsgerichte aanpak (PGA).

Welke producten tref je in dit product aan?

  • Handreiking PGA: handvatten voor het opzetten of doorontwikkelen van de lokale PGA
  • PGA-scan: tool waarmee knelpunten (en oplossingen) in de lokale samenwerking in kaart worden gebracht
  • Functiekenmerken: overzicht van welke taken betrokken professionals bij de lokale PGA kunnen uitvoeren en welke competenties daarvoor nodig zijn
  • Innovatiescenario’s: de scenario’s van de vier deelnemende gemeenten waarin stapsgewijs beschreven wordt hoe de knelpunten aangepakt kunnen worden.

Klik hier om dit interactieve eindproduct te downloaden. Of klik hier voor een online versie.