Startbaan-sessies: samenwerken binnen een persoonsgerichte aanpak

Startbaan-sessies: samenwerken binnen een persoonsgerichte aanpak

Voor gemeenten zijn jongvolwassenen met complexe problemen en justitiecontacten een lastige groep. Ze zorgen voor veel overlast en voor professionals zijn zij vaak moeilijk te bereiken en te motiveren.

Op gemeentelijk niveau werken organisaties uit meerdere domeinen samen binnen een persoonsgerichte aanpak (PGA), met als doel de patronen van criminaliteit en overlast bij jongvolwassenen te doorbreken en herhaling te voorkomen. De samenwerking vraagt veel van de betrokken professionals. Waar lopen zij tegenaan en wat is er nodig om de samenwerking te verstevigen?

In vier online Startbaan-sessies staan deze en andere vragen over de PGA-samenwerking centraal. Per sessie komt een thema aan bod, waarbij professionals samen met Carmen Paalman (projectleider Startbaan) vertellen over leerpunten en handvatten uit het Startbaan-onderzoek en de toepassing daarvan in de praktijk.

De sessies vinden plaats op donderdag 29 oktober en 5, 12 en 19 november van 16.00 tot 16.45 uur.

Aanmelden? Klik hier

Sessie #1– Verbeter de integrale aanpak
In een PGA-aanpak werken professionals uit verschillende domeinen samen. Tijdens deze sessie presenteren wij de PGA-scan: een tool waarmee knelpunten (en oplossingen) binnen een integrale aanpak in kaart gebracht worden. Daarnaast vertelt Jenneke van Spaandonk (o.a. gemeenten Veenendaal en Wijk bij Duurstede) hoe zij deze tool inzet in de praktijk en wat het oplevert. Tot slot krijg je ook inzicht in de knelpunten binnen jouw integrale samenwerking.
Donderdag 29 oktober 2020 – Jenneke van Spaandonk (Adviseur Zorg & Veiligheid in vijf gemeenten) & Carmen Paalman (projectleider Startbaan)

Sessie #2 – De doelgroep in beeld
Om tot een succesvolle PGA-aanpak te komen is het belangrijk om bij jongvolwassenen met complexe problemen en justitiecontacten kennis over hun achtergrond en levensloop te hebben. In deze sessie gaan we in gesprek met Andrea Donker (lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid) over de ontwikkeling van crimineel gedrag.
Donderdag 5 november 2020 –Andrea Donker (Lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid) & Carmen Paalman (projectleider Startbaan)

Sessie #3 – Gestructureerd werken in de praktijk
Uit het Startbaan-onderzoek kwam naar voren dat er in de gemeente nog meer gestructureerd gewerkt mag worden. Door de problematiek goed in kaart te brengen krijg je ook inzicht in welke interventies nodig zijn én welke nog ontbreken in de gemeente. In regio Midden-Nederland is een PGA-monitor ontwikkeld. In deze sessie gaan we in gesprek met Myriam Kooij (Bureau RVS) over deze monitor, het nut én de toepassing ervan in de praktijk.
Donderdag 12 november 2020 – Myriam Kooij (programmamanager Effectieve Verbinding Veiligheid & Zorg Midden-Nederland) & Carmen Paalman (projectleider Startbaan)

Sessie #4 – Gegevens delen én domeinoverstijgend samenwerken
Het delen van gegevens is essentieel om tot een goed beeld van de problematiek en tot de juiste aanpak te komen in een casus, maar hoe kan je dit op een verantwoorde en veilige manier doen? In deze sessie doe je kennis op over recente en relevante wetgeving en krijg je de gelegenheid om jouw privacy-vragen te stellen aan Anke van Gorp (Hogeschool Utrecht).
Donderdag 19 november 2020 – Anke van Gorp (o.a. Privacy Officer Kenniscentrum Sociale Innovatie) 

Aanmelden? Klik hier