Programma’s
Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid

Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid

Wil jij dat jij en je medestudenten zich thuis voelen op de HU? Heb je ideeën over hoe de HU-gemeenschap verbeterd kan worden? Neem dan contact op met het programma Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid en check of er geld beschikbaar is om jouw idee werkelijkheid te maken.

Het programma is bedoeld voor ideeën van studenten die bijdragen aan de doelen van gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid, die de binding tussen HU en student versterken en die de student een gevoel van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen geven.

Het is mogelijk om een structurele of een incidentele aanvraag in te dienen.

Een structurele aanvraag kan worden ingediend door studenten, docenten, lectoren en medewerkers. Deze aanvraag is voor meerdere jaren en wordt beoordeeld door de begeleidingscommissie.

Voorbeelden zijn: Student Support Centre en HU Podium.

Een incidentele aanvraag kan worden ingediend door studenten, is eenmalig en wordt beoordeeld door de CSI commissie ofwel de Commissie Student Initiatieven. Deze commissie beoordeelt naast de incidentele aanvragen van het programma Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid ook de aanvragen van het Fonds Investeren in de Kwaliteit van Onderwijs (FIKO).

Voorbeelden zijn: HU Home en Political Junkie Breakfast.

Op de website van het programma Gemeenschapsvorming en Studentbetrokkenheid kan je alle informatie terugvinden. Heb je een idee, neem dan contact op met Tineke Eendebak (programmacoördinator) of Ylonka van de Bunt (programmamedewerker).