Blended onderwijs: voorbeelden uit de praktijk

Blended onderwijs: voorbeelden uit de praktijk

Leren in verschillende contexten: op school, op de werkplek, in de praktijk. De mogelijkheden van blended onderwijs zijn eindeloos. Een goede reden om de koppen bij elkaar te steken. Wat werkt wel, wat werkt er niet? Tijdens het eerste Blended Café presenteerde lector Esther van der Stappen ‘good practices’ bij Avans Hogeschool. ‘Het is van groot belang om goede voorbeelden met elkaar te delen.’

Overeenkomsten

Esther kent niet alleen Avans Hogeschool maar ook Hogeschool Utrecht van binnen en van buiten. Dertien jaar lang was ze als hogeschoolhoofddocent aan onze hogeschool verbonden. Ze legt de nadruk op de overeenkomsten tussen de twee hogescholen. De ambities van Avans klinken hier ook bekend in de oren. Flexibilisering van het onderwijs, doorontwikkeling van praktijkgericht onderzoek, onderwijs en onderzoek in co-creatie met de praktijk. ‘Wendbare, veerkrachtige professionals opleiden.’

Keuzes maken

Als lector digitale didactiek houdt ze zich bezig met structurele vormen van blended onderwijs. Vanaf het najaar zet ze daar met haar collega’s vol op in. Haar eigen achtergrond komt daarbij heel goed van pas: ze promoveerde in de Informatica. ‘Ik heb drie voorliefdes: onderwijs, onderzoek en ICT.’ Digitale innovatie van het onderwijs is volgens haar hard nodig. Docenten en onderzoekers kunnen het beste samen nagaan hoe ze dat moeten aanpakken. Titel van haar lectorale rede: ‘Keuzes maken in blended en flexibel onderwijs: #hoe dan?’

Prijsvraag

Op die vraag gaat ze tijdens het café nader in. Ze heeft twee voorbeelden meegenomen om te laten zien hoe je als docent blended onderwijs kan inrichten. Beide voorbeelden zijn ontleend aan het Blend Event van 24 februari bij Avans. Het Leer- en Innovatie Centrum had voor die dag een prijsvraag uitgeschreven voor de beste voorbeelden van blended onderwijs. Het publiek kon online meestemmen over de acht inzendingen. Er waren een juryprijs en een publieksprijs beschikbaar.

Spelenderwijs

De juryprijs ging naar ‘Met de Jigsaw methode optimaal leren met en van elkaar’ van de opleiding Bedrijfskunde. Dit voorbeeld van blended onderwijs is thematisch opgebouwd. Een cursus is gecomprimeerd tot een periode van vier weken. In de eerste twee weken werken de studenten individueel, in de volgende twee weken in groepjes van vier. De studenten maken onder andere een infographic om te laten zien wat ze geleerd hebben. Tijdens een Lagerhuis sessie bevragen ze elkaar over de resultaten. Voor de opzet maken de initiatiefnemers gebruik van de jigsaw methode: losse stukjes die later in elkaar passen.

Flipping the classroom

De publieksprijs ging naar ‘Flipping the English Classroom.’ Hierbij richtten de bedenkers zich op Engelse spreekvaardigheid bij Verpleegkunde. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de beperkte contactmomenten, bereiden studenten zich thuis intensief voor. Ze lezen teksten en bekijken interactieve video’s. Voor feedback maken zij gebruik van het programma Feedback Fruits. Tijdens de gezamenlijke les oefenen zij hun spreekvaardigheid.

Drie perspectieven

In verband met deze voorbeelden benadrukt Esther nog even dat je op drie verschillende manieren naar blended kan kijken: vanuit het perspectief van de student, de docent of de organisatie. Als studenten positief zijn over een bepaalde werkwijze is het ook zinvol om na te gaan hoe de docenten het ervaren. In ieder geval kan de prijsvraag bij Avans ook hier docenten inspireren om hun onderwijs interactief en activerend te maken. Hoe zouden we bij de HU goede voorbeelden kunnen delen? Misschien door ook een prijsvraag te organiseren?

Het volgende Blended Café vindt plaats op donderdag 23 juni met als spreker e-adviseur Bram Tap.

Onderwijskennis | Solution Room: Blended onderwijs
(99+) Werk maken van blended onderwijs | LinkedIn

Met Jigsaw methode optimaal leren met en van elkaar – Blend Event | Avans Tools

Flipping the English classroom – Blend Event | Avans tools