Blog Blend 2026: hoe blended wil je het hebben?

Blog Blend 2026: hoe blended wil je het hebben?

Vanuit het Teaching &Learning Network (TLN) bij de HU zien we opleidingen die na de lockdowns en Corona-beperkingen de draad weer oppakken en hun onderwijs weer opnieuw vormgeven. Dat roept natuurlijk meteen allerlei vragen op. Wordt (blijft) het onderwijs deels online? Gaat online onderwijs weer helemaal verdwijnen? Hoe geven we fysiek onderwijs vorm met behoud van geleerde lessen in Coronatijd? Wanneer zijn leeromgevingen passend en hoe wendbaar zijn we eigenlijk? Vragen waar geen pasklare antwoorden voor zijn.

Optimale blend

Daarnaast zien we het werkveld een soortgelijke beweging maken. Wat kan voortaan vanuit huis, hoe vergaderen we, hoe blijven we in verbinding als team van werkende professionals? Ook onze studenten hebben vaak te maken met een veranderde stage, aangepaste praktijkopdrachten of andere werkomstandigheden. We zijn met z’n allen op zoek naar de ‘optimale blend’ tussen leren en werken in verschillende contexten (op school, op de werkplek en thuis) en in een mix van fysiek en digitaal. Voor zover een optimale blend al bestaat.

Ondersteuning vanuit TLN

TLN wil graag opleidingen bij de HU ondersteunen bij het zoeken naar die optimale blend: kwalitatief hoogstaand, didactisch onderbouwd, met oog voor micro-meso- en macroniveau en vanuit een integraal perspectief. Die optimale blend noemen we voorlopig even Blend 2026, in lijn met de HU Onderwijsvisie ‘HU in 2026’ en de vier nieuwe Zwaartepunten (Samen Gezond, Samen Digitaal, Samen Duurzaam en Samen Lerend)

Wat verstaan we bij TLN onder Blend 2026?

In de kern gaat het hier om leren in verschillende contexten: op school, op de werkplek, in een maatschappelijke context zoals de wijk en in levensdomeinen, sociaal of persoonlijk. Deze contexten kunnen zowel fysiek als digitaal zijn. Het lijkt in deze tijd belangrijker dan ooit tevoren om in je onderwijs openheid, inclusiviteit en flexibiliteit in te bouwen. Een definitie die grotendeels past bij hoe wij naar Blend 2026 kijken, is de volgende: “ Een rijke leerervaring als resultaat van een weloverwogen, geïntegreerde en harmonieuze combinatie van synchrone en asynchrone leeractiviteiten waaraan studenten op afstand,  op de campus en op de werkplek deelnemen.” (Deep Dive, 2021).

Plannen voor Blend 2026

Wat zijn de plannen om Blend 2026 meer voor het voetlicht te krijgen? En om docenten(teams) te helpen bij het zoeken naar een blend bij de eigen opleiding?

  1. Blended café: inspiratiebijeenkomsten met experts op 12 mei 15.30-17.00 en in juni 2022, uitnodiging volgt.
  2. Onderwijsfestival 12 april 2022: op het HU marktplein vind je de hele dag De Huiskamer Blend 2026 en kun je in gesprek over vraagstukken rond blenden en mixen. Daarnaast is er van 13.00-14.00 een sessie die helemaal over Blend 2026 gaat.
  3. Ten slotte staat het Leernetwerk Integraal ontwerpen van opleidingen én over opleidingen heen in de startblokken. Blend 2026 is bij dit leernetwerk één van de thema’s, naast Missiegedreven, interprofessioneel onderwijs. Hierover later meer.

Contact

Heb je een vraagstuk in je dagelijkse praktijk? Loop je samen met collega’s tegen thema’s aan waar jullie niet uitkomen? Heb je suggesties over Blend 2026? Bij TLN kun je bij de volgende collega’s terecht over Blend 2026, het Blended Café en het Leernetwerk:

Corleen Knieriem (Expertiseleider Ontwerpen en hogeschooldocent Social Work),
Ellen de Kwant (Expertisegebied Toetsen en hogeschooldocent/onderwijskundig adviseur Instituut voor BewegingsStudies),
Ilya Zitter (Expertisegebied Ontwerpen en Lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs),
Ineke Edes (Expertiseleider Uitvoeren en hogeschooldocent Ecologische Pedagogiek,
Esther Haykens (Expertisegebied toetsen en adviseur blended bij Communicatie),
Gabrielle Delhaes (Expertisegebied Ontwerpen, regiegroep Samen Gezond, OO&S),
Harry Rorije (Expertisegebied Onderwijskundig Leiderschap), Lectoraat Veranderingen in het onderwijs, Archimedes).

 

Corleen Knieriem

Ilya Zitter