Didactische Ontwikkeling
Introductie docent-hbo

Introductie docent-hbo

Doel

Beginnende hogeschooldocenten kennis laten maken met de kerntaken van een hbo-docent, hbo-didactiek en de onderwijsomgeving van Hogeschool Utrecht.

Doelgroep

De introductie hbo-docent is bedoeld voor nieuwe HU-docenten, met en zonder onderwijservaring. Voor de algemene introductie van docenten bij Hogeschool Utrecht zie Warm Welkom.

Duur

Beginnende hogeschooldocenten zonder onderwijservaring:     introductie A (2 dagdelen).
Beginnende hogeschooldocenten met onderwijservaring:           introductie B (1 dagdeel).

Introductie A

 • Introductie onderwijs uitvoeren
 • Introductie onderwijs ontwerpen
 • Introductie onderwijs beoordelen

Introductie B

 • HBO als onderwijsomgeving
 • HU-onderwijsomgeving (onderwijsvisie, visie op loopbaanleren en professionalisering)

Na de introductie hbo-docent

 • Ken je het eigen karakter van Hogeschool Utrecht en kan je de HU-onderwijsvisie uitdragen.
 • Ben je voorbereid op professionalisering via de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).
 • Weet je wat je ontwikkelwensen zijn.

Inhoud

Introductie A

Bij Intro A gaan we uit van de nieuwe docent die ook nieuw is in het lesgeven (op een hbo). Naast het kennismaken met elkaar en met de HU besteden we veel tijd aan enkele didactische principes en modellen en aan praktische tips om een succes te maken van met name de eerste weken voor de klas. Dus hoe kan je een goede introductie opzetten en zorgen voor contact en een veilige leeromgeving.

Introductie B

In Intro B gaan we meer uit van de vragen vanuit de groep: naast de algemene kennismaking (met HU ed.) gaan we dieper in op wat er speelt bij de deelnemers en wat hen helpt bij de nieuwe werkgever, nl. de HU. Dat kan ook over didactiek gaan maar ook over systemen, allerlei praktische zaken etc. Die komen ook wel aan bod bij A maar mogelijk wat minder uitgebreid.

Onderwijs uitvoeren Introductie Onderwijs uitvoeren in het hbo
Veilig leerklimaat
Gewenst studiegedrag
Activerend onderwijs
Doceren en begeleiden
Onderwijs ontwerpen Introductie Onderwijs ontwerpen in het hbo
Onderwijs voorbereiden en inrichten
Adaptief beroepsonderwijs
Passende werkvormen kiezen
Onderwijs beoordelen Introductie Onderwijs beoordelen in het hbo (BKE)
Formatieve en summatieve toetsen
Soorten toetsen
Feedback en feedforward
Werken in het hbo-onderwijs
Onderwijsomgeving HU Werken bij de HU (onderwijsvisie, visie op professionaliseren)

Praktische informatie

 • Bijeenkomsten: naast het leren op de werkplek is er een dag een face-to-face bijeenkomst (totaal 8 uur)(A) of 1 face-to-face bijeenkomst van 4 uur (B).
 • Studiebelasting: alleen contacttijd (8 of 4 uur)
 • Kosten: 220 euro (A) 110 euro (B)
 • Maak je gebruik van (een) aanvullende voorziening(en) om bijeenkomsten bij te wonen en/of assessments te doen? Neem dan even contact met ons op, zodat we onze activiteiten goed kunnen afstemmen: tln-administratie@hu.nl

Overige informatie

 • Blended learning
 • Je leert door instructie en kennisdeling.
 • Je leert in een gemengde groep van maximaal 16 HU-collega’s