HU visie op onderwijs en onderzoek en TLN

Op de opening van het schooljaar 2022 – 2023 is de nieuwe HU – visie op onderwijs en onderzoek gepresenteerd. In de visie worden richtinggevende uitspraken gedaan en in het kader daarvan thema’s en onderwerpen benoemd die relevant zijn bij het voorbereiden van toekomstige hbo-professionals op een dynamische beroepspraktijk. Het gaat daarbij om het innoveren van de beroepspraktijk, het werken aan maatschappelijke vraagstukken, het creëren van rijke leeromgevingen en leergemeenschappen en het versterken van de kwaliteitscultuur in een organisatie.

TLN ondersteunt docenten en onderzoekers bij de vertaling van deze thema’s en onderwerpen in de opleidingen en het daarmee verbonden praktijkgericht onderzoek. Heb je vragen en/of ideeën over het innoveren van onderwijs – en onderzoek, de persoonlijke ontwikkeling van studenten, het werken in leerteams, rijke leeromgevingen, flexibele vormen van toetsing, blended onderwijs, kwaliteitscultuur, didactische ontwikkeling, onderzoeksupport etc. en wil je als docent of onderzoeker hiermee aan de slag, dan kun je bij diverse teams van TLN terecht. Rond Talentontwikkeling bijvoorbeeld bij Onderwijs Uitvoeren en voor het begeleiden van innovatieprocessen bij Onderwijskundig Leiderschap. Rond Rijke leeromgevingen en leergemeenschappen kun je contact opnemen met Onderwijs Ontwerpen en Toetsing. Om de HU Visie op Onderzoek verder vorm te geven en alle andere vragen rond praktijkgericht onderzoek in hbo-context en onderzoekend vermogen bij Onderzoek.

Weet je niet waar je moet zijn, dan ben je van harte welkom om contact met het TLN – team te zoeken via tln@hu.nl, teamleden rechtstreeks te benaderen of gebruik te maken van een van onze inloopspreekuren.