Leerteams

Visie

Begeleiden van leerteams en loopbaanleren

Judith Kortas 10 10 2017

In de visie op onderwijs op de HU, zoals beschreven in Onze wereld van morgen(HU, 2015) is het leerteam van studenten een van de veertien ontwerpdimensies: ‘een leerteam van studenten is uitgangspunt bij het leerproces’.

De ambitie van de HU is gericht op het opleiden en begeleiden van de studenten in een gepersonaliseerde context waarbij de studerende professional (i.o.) regie neemt over eigen leren en loopbaan. Het leren van de studerende professional en het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling staat centraal (Jansen, Nomes & Vogelaar, 2016).

Het leerteam speelt daarin een belangrijk rol: de studenten worden uitgedaagd om elkaar als peers te benutten bij het bepalen van de inhouden die aan bod moeten komen, het voeren van loopbaangesprekken, het reflecteren, het geven en ontvangen van feedback en het bepalen van te nemen stappen met het oog op de persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Er bestaan diverse vormen van leerteamleren door studenten in de HU. Een aantal daarvan wordt beschreven in de notitie Leerteams in de HU. Een voor allen, allen voor een (Edes e.a., 2015).