Lessons Learned Corona: verslag tweede inspiratiesessie

Lessons Learned Corona: verslag tweede inspiratiesessie

Het onderwijs gaat weer open. Na maanden lessen via het beeldscherm kunnen docenten en studenten elkaar eindelijk weer echt in de ogen kijken. Maar de nieuwe werkelijkheid roept ook vragen op. Want hoe combineer je offline en online? Een blik vooruit op het volgend schooljaar tijdens de tweede inspiratiesessie Lessons Learned Corona van Teaching & Learning Network op 1 juli.

Toekomst van blended

In april stonden we stil bij de lessen uit de coronacrisis, zegt Sjirk Zijlstra in zijn inleiding, nu is het tijd voor de volgende stap: ‘Wat is de toekomst van blended – een combinatie van online en offline – onderwijs? Een volgende stap kan zijn dat we nog meer verschillende werkvormen gaan aanbieden.’ Tijdens deze bijeenkomst aandacht voor drie deelonderwerpen: bruikbare ontwerp modellen voor het komende jaar, gebruik van video en binding van studenten. Eerst een paar vragen aan collega Arno Wilkens.

Welzijn van de student

De docent van het jaar 2020 benadrukt het belang van fysieke contactmomenten met de studenten: ‘Online onderwijs is geen vervanging voor persoonlijk contact.’ Welke ervaringen van de afgelopen tijd neemt hij mee in het nieuwe schooljaar? ‘We moeten goed nadenken over de taken en de verantwoordelijkheden die we aan studenten geven. Ze moeten meteen aan de slag kunnen in samenwerking met het werkveld.’ Een belangrijke verworvenheid van de afgelopen periode is volgens hem aandacht voor het welzijn van de student: ‘Als je meer inzicht hebt in de persoonlijke situatie van een student kan je hem beter coachen.’

Kwaliteitsverschil

In break-out rooms gaan de deelnemers vervolgens met de deelonderwerpen aan  de slag. Bij een van de drie groepen staat binding van studenten centraal. Hoe zorg je ervoor dat studenten betrokken blijven bij de les als je online en offline onderwijs met elkaar combineert? Tegelijk online en offline onderwijs verzorgen is behoorlijk ingewikkeld. ‘Online moet je veel meer je best doen,’ geeft een van de deelnemers aan. Is er ook geen sprake van een kwaliteitsverschil, vraagt Sjirk zich af? Met contactonderwijs als hoogste goed, online als goede tweede en de combinatie online en offline als laatste optie?

Didactische keuzes

Het vraagstuk van blended onderwijs bestaat uit drie delen, licht Sjirk toe: ‘Vraag je in de eerste plaats af waarom je het toepast, en wat het betekent voor het contact met de studenten. Ga na of je de bijbehorende techniek beheerst en vraag je ten slotte af welke didactische keuzes je maakt.’ Ook uit praktische overwegingen kan je besluiten om een online versie van je les aan te bieden: als een deel van de studenten ver weg woont, bijvoorbeeld. Bij elke stap kan je als docent best wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld van het Teaching & Learning Network.

HU-kleur van blended

Wat hebben jullie na vandaag nog nodig, vraagt Corleen Knieriem daarom ter afsluiting. Workshops over blended onderwijs, geeft een deelnemer aan. En aandacht voor het maken van video’s. ‘Wat is de HU-kleur van blended onderwijs,’ wil Aline Bouwes weten? Het zou fijn zijn als HU daar via TLN inzicht in zou geven. Meer uitwisseling tussen docenten staat ook hoog op het verlanglijstje. Net als zicht op ‘good practices.’ Van elkaar leren is de beste optie om de combinatie van online en offline in de vingers te krijgen.

Contact en informatie

Sjirk Zijlstra sjirk.zijlstra@hu.nl en Corleen Knieriem corleen.knieriem@hu.nl
Lessons Learned Corona: verslag eerste inspiratiesessie (TLN)
Praktische tips voor digitaal onderwijs (Today’s Teaching Tools)
Blended learning en onderwijsontwerp: van theorie naar praktijk (Barend Last en Stefan Jonge)
Inspiratiesessie vraag en antwoord (Corleen Knieriem)
YouTube kanaal over ontwerpen (Arno Wilkens)
Video in het onderwijs (Pier Wouda)