Pilot samen beoordelen

Pilot samen beoordelen

In het studiejaar 2022-2023 houden we een pilot, waarin we de beslissing over de didactische bekwaamheid (bdb), samen met de opleiding willen nemen. Dat betekent dat je, naast de reguliere mogelijkheid van een assessment met twee TLN-assessoren, ervoor kunt kiezen om het assessment met een TLN-assessor én een ‘veldassessor’ uit je eigen opleiding te doen. Deze interne assessor kiest de kandidaat zelf uit.

Eisen aan de interne assessor:

 • beschikt over het basis-of seniorniveau van het betreffende BDB- assessment. (Dus bijvoorbeeld BKE en/of SKE (indien mogelijk bijvoorbeeld een TEG-lid) bij een BKE-assessment);
 • heeft zicht op de ontwikkeling van het docentschap van de kandidaat;
 • werkt binnen het eigen instituut.

Wil je hieraan meedoen? Doe dan het volgende:

Voor het BOU, BKE, BOO, of BDBi assessment (portfolio en criterium gericht interview):

 • zoek een inschrijfmogelijkheid op de assessmentlijst waar één TLN-assessor staat,
 • bepaal samen met je interne assessor (dus collega van jouw instituut) welk tijdstip jullie beide schikt,
 • schrijf je in als kandidaat en noteer de naam + mailadres van jouw interne assessor in de kolom ‘tweede assessor/interne assessor’,
 • lever uiterlijk een week voorafgaand aan het assessment je werk in via de mail aan de TLN-assessor én je interne assessor. De TLN-assessor zal jullie een uitnodiging en teamslink sturen voor het CGI.
 • Verder gaat de procedure als bij het standaard assessment.
 • NB. Voor het BDBi assessment is, naast een TLN- assessor en een interne assessor, een (niet beoordelende) peer assessor niet nodig (maar mag wel.)

Bij het BKE-schriftelijk dossier:

 • geef bij het insturen van je werk (aan tln-administratie@hu.nl) aan dat het een assessment met interne assessor betreft,
 • noem in je mail de naam van de interne assessor. De administratie zal je werk doorsturen aan deze interne assessor.
 • De TLN-assessor zal een afstemmingsafspraak plannen met de interne assessor en uiteindelijk de beoordeling aan je toesturen.

Bij de BKE-‘vrije vorm’:

 • betrek je interne assessor in je plan van aanpak,
 • stem je plan van aanpak verder af met de coördinator BKE.

Overeenstemming of afwijkend oordeel

De assessoren binnen de pilot Samen Beoordelen streven ernaar om een beoordeling uit te spreken waarover overeenstemming bestaat. Dat betekent dat zowel de TLN-assessor, de interne assessor als de kandidaat zich kunnen vinden in het oordeel. Mocht die overeenstemming niet bereikt worden, dan kan er nog geen oordeel worden uitgesproken. In dat geval is de procedure als volgt en herhaalt die zich totdat overeenstemming is bereikt:

Als de  TLN-assessor een afwijkend oordeel heeft:

 • keuze van een nieuw assessmentmoment met een andere TLN-assessor
 • de kandidaat stuurt het rapport, met de feedback van de eerste beoordeling en eventuele aanvullingen opnieuw in.

Als de interne assessor een afwijkend oordeel heeft:

 • keuze van een nieuw assessmentmoment met een andere interne assessor,
 • de kandidaat stuurt het rapport, met de feedback van de eerste beoordeling en eventuele aanvullingen opnieuw in.

Als de kandidaat een afwijkend oordeel heeft:

 • keuze van een nieuw assessmentmoment, met dezelfde assessoren.
 • De kandidaat stuurt het rapport, met de feedback van de eerste beoordeling en aanvullende informatie opnieuw in.

Meer weten?

Stel je vraag aan de betreffende BDB-coördinator:

 • Loes Vink voor BDB-i
 • Corleen Knieriem voor BOO
 • Ineke Edes voor BOU
 • Wendy Peeters voor BKE

Of lees de assessmenthandleiding 22-23, via de TLN-site.