‘Studenten zelfstandig keuzes laten maken’: specialist Martijn Koops over gamification

‘Studenten zelfstandig keuzes laten maken’: specialist Martijn Koops over gamification

Actieve en gemotiveerde studenten, iedere docent heeft ze graag om zich heen. Maar wat doe je als je cursus niet uitdagend genoeg is? Docenten van Instituut Archimedes ontwikkelden een online Coach die docenten helpt met gamificeren: de ‘Gamificator 2.0’. Gamificeren geeft een extra dimensie aan je onderwijs: ‘Het vergt een andere manier van lesgeven.’

Docenten ondersteunen

Docent Martijn Koops is al jaren bezig met gamificeren. Tijdens zijn lessen natuurkunde viel hem soms op dat zijn studenten niet altijd de motivatie konden opbrengen om te leren. Waar dat aan lag? Misschien toch gewoon aan de traditionele manier van lesgeven? Martijn besloot om al zijn eigen cursussen te gaan gamificeren. Hij werd zo gegrepen door het onderwerp dat hij er twee boeken over schreef. Tegelijk vroeg hij zich af hoe hij docenten beter zou kunnen helpen.

Comeniusprogramma

In 2020 werd een aanvraag voor subsidie bij het Comeniusprogramma gehonoreerd. Martijn en zijn collega’s kregen de middelen om de Gamificator te ontwikkelen: ‘Een online coach in Canvas die je als docent helpt om een cursus te gamificeren,’ legt hij uit. Hoe dat werkt? ‘Als docent ga je zelf aan de slag in Canvas met gamificeren. De Gamificator is namelijk zelf ook een gegamificeerde Canvas cursus. Je kan op je eigen tempo en in je eigen volgorde door het materiaal heen werken.’

Opbouwende kritiek

Welke voordelen heeft gamificeren? ‘Het studierendement gaat aantoonbaar omhoog,’ stelt Martijn. ‘Een pilotgroep bij Instituut Archimedes studeerde tot 1,5 keer sneller dan studenten in een leeromgeving die niet gegamificeerd is.’ Voordeel is ook dat studenten tijdens de cursus voortdurend feedback ontvangen, waardoor ze zich kunnen verbeteren. Opbouwende kritiek dus, en daarmee veel prettiger dan feedback achteraf. Voor de docent levert het minder nakijkwerk op, wat natuurlijk ook een voordeel is: ‘Wel even goed afstemmen met de examencommissie,’ adviseert Martijn.

Structuur van de cursus

Een ander voordeel van een gegamificeerde cursus zit hem in de structuur. ‘Je stuurt de studenten in een bepaalde richting. In de gewone les kunnen ze besluiten om een verkennend onderzoek over te slaan en meteen aan het eindproduct te gaan werken. In een game zorg je dat ze bepaalde stappen in de juiste volgorde zetten.’ Terwijl de studenten daarmee bezig zijn krijgen ze tussentijdse toetsjes aangeboden, gebaseerd op de taxonomie van Bloom. Het resultaat: ‘Producten van studenten zijn steviger, beter doordacht.’

Praktijkmanagementgame

De belangstelling voor gamificering is inmiddels groeiende. De jaarlijkse conferentie trekt een steeds groter aantal bezoekers. De recente online versie telde 400 ingelogde gebruikers. Toch zijn er binnen de hogeschool nog niet zoveel collega’s mee bezig. Misschien omdat gamificeren tijd kost? ‘Als je een gestructureerde cursus hebt kan het in 16 uur, maar dat is wel optimistisch,’ stelt Martijn. Bij Logopedie zijn ze er in ieder geval mee aan de slag gegaan. De opleiding ontwikkelt een praktijkmanagementgame voor logopedisten in opleiding.

Vertrouwen

‘Het zijn de voorlopers in de scholen die er mee aan de slag gaan,’ ziet Martijn aan de bezoekers van de jaarlijkse conferentie. ‘Gamificering vergt namelijk een andere manier van lesgeven, gericht op studenten die zelfstandig keuzes maken. Als docent moet je er op vertrouwen dat je studenten dat kunnen.’ De Gamificator kan helpen om de juiste stappen te zetten.

Contact

De Gamificator is in ontwikkeling. Martijn zoekt nog docenten die mee willen werken aan het testen. Vanuit het project is daarvoor 70 uur per docent beschikbaar. In de zomer van 2022 komt de Gamificator 3.0 online. Aanmelden: martijn.koops@hu.nl
Learn by games
Gamedidactiek
Comeniusprogramma