Studiehuiskamer biedt studenten houvast

Studiehuiskamer biedt studenten houvast

Een student die niet aan studeren toekomt. Sinds de coronacrisis lijkt dat steeds vaker voor te komen. Hoe ga je daar als docent mee om? Het liefst zou je zo’n student onder de arm mee willen nemen. Voor intensieve individuele begeleiding ontbreekt echter de tijd. Een mooi alternatief is de Studiehuiskamer. ‘Bij ons gaan de studenten aan het werk vanuit innerlijke rust.’

Motivatie

Studentenwelzijn is de rode draad in de werkzaamheden van Chris de Bruin, tot voor kort coördinator van de Studiehuiskamer. Voor TLN neemt hij assessments af en geeft hij de ‘introductie docent hbo’. ‘In de loop van de jaren ben ik gaan lesgeven over het lesgeven.’ Daarnaast is hij docent bij de minor Toegepaste psychologie en zit hij in de Hogeschoolraad met welzijn als speerpunt. Een van zijn aandachtsgebieden is motivatie. Hoe zorg je ervoor dat studenten aan de slag gaan?

Structuur bieden

Chris weet uit ervaring hoeveel studenten worstelen met hun opleiding. ‘Veel studenten hebben last van stress en zijn ongelukkig.’ Als psycholoog zocht hij naar mogelijkheden om ze te ondersteunen. Daarbij ging zijn aandacht onder andere uit naar langstudeerders. De Studiehuiskamer ontwikkelde hij als nieuwe methode om deze groep studenten structuur te bieden. ‘Ik gebruik een Griekse tempel als metafoor, met drie pijlers: Focus, Fit en Feelings. Het fundament bestaat uit structuur, sociale steun en zelfbewustzijn.’

Meedenken

Zelfbewustzijn is van belang om een mogelijk negatieve spiraal te kunnen doorbreken. ‘Studenten hebben vaak last van faalangst en uitstelgedrag.’ In de Studiehuiskamer kunnen ze op adem komen en tegelijk gericht aan hun studie werken. ‘Een keer per week komen ze bij ons samen en gaan ze aan het werk. We zeggen niet dat ze iets moeten, want dat verlamt. We denken onvoorwaardelijk met ze mee, zonder te oordelen. Daardoor gaan ze uiteindelijk uit zichzelf aan het werk.’

Resultaat behalen

In de kleinschalige omgeving van de Studiehuiskamer lukt het studenten om resultaat te behalen. ‘Het belang van verbinding en betrokkenheid is groot,’ legt Chris uit. ‘We geven ze het gevoel dat ze niet bang hoeven te zijn.’ Veel aandacht is er voor plannings- en studievaardigheden – wat doen ze en wanneer doen ze iets – en voor psychologische blokkades. In de huiskamer ervaren de studenten het houvast dat ze elders missen.

Aandacht voor psychologie

Die manier van werken slaat aan. Het Student Support Center beschikt over meerdere huiskamers, waar studenten zich voor kunnen aanmelden. Een einddatum krijgen ze niet mee. Zolang het nodig is, zijn ze welkom. Een aanpak die werkt. Wellicht lukt het zelfs om het percentage langstudeerders via deze weg terug te dringen: ‘Mogelijk 10% van de studenten is langstudeerder, veel meer lopen studievertraging op. We moeten echt meer tijd besteden aan de psychologie van jonge mensen die leren studeren.’

Studiegeluk

Ook buiten de hogeschool houdt Chris zich intensief bezig met studentenwelzijn. Het concept voor de Studiehuiskamer komt voort uit zijn eigen onderneming ‘StudieGeluk.’ Doel van StudieGeluk is om ‘studenten in het hoger onderwijs te begeleiden op weg naar prettig en ontspannen afstuderen.’
En Chris heeft niet alleen oog voor het geluk van de studenten. Ook docenten kunnen wel wat extra aandacht gebruiken: ‘Ik promoot het warm welkom voor studenten én voor docenten binnen de hogeschool.’ Een eigen ‘huiskamer’ hebben docenten al. Op de tweede verdieping van Padualaan 99 heeft TLN een ruimte voor hen ingericht.

studiehuiskamer@hu.nl
Student Support Centre
StudieGeluk