“We zijn allemaal TLN!” Interview met Ilya Zitter

“We zijn allemaal TLN!” Interview met Ilya Zitter

Na een intensieve voorbereidingstijd werd het Teaching & Learning Network (TLN) op 23 januari officieel gepresenteerd, op het Onderwijs & Onderzoek Festival. Collega’s reageerden enthousiast. Maar het echte werk begint nu eigenlijk pas. Ilya Zitter: “Er zijn zoveel mooie ontwikkelingen bij de HU; die willen we gebruiken om van elkaar te leren. We zijn allemaal TLN!”
Ilya Zitter is lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs van het lectoraat Beroepsonderwijs, bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren (KC LENI), dragend kenniscentrum van het TLN. “KC LENI heeft veel expertise in huis waar TLN van kan profiteren en als KC kunnen wij ook weer leren van TLN. Maar het gaat bij TLN niet om kennisoverdracht”, benadrukt Ilya: “Het gaat om expertise delen en samen ontwikkelen, met alle geledingen van de HU. Zo zat ik in de jury van de Docent van het Jaar 2020 verkiezing. Het onderwijs dat je dan ziet langskomen… daar zitten zulke mooie ontwikkelingen bij. Studenten die écht de regie over hun leertraject hebben, onderwijs dat structureel samen met de beroepspraktijk plaatsvindt. We kunnen dat breder delen, ondersteunen en bestendigen. TLN kan hier een belangrijke rol in spelen.”

Meepraten vanuit je eigen expertise

In feite is TLN een samengaan van en vervolg op het Expertisecentrum docent HBO en het programma Onderwijsinnovatie. Ilya: “Het expertisecentrum heeft veel betekend voor de professionalisering van docenten. Het programma Onderwijsinnovatie heeft met vele projecten bijgedragen aan de vernieuwing van ons onderwijs. Met TLN nemen we de volgende stap: hoe zorgen we dat vernieuwend onderwijs de vaste onderwijspraktijk wordt? Hoe zorgen we dat we meer partners – opleidingen, werkveldpartners, burgers en collega-mbo-instellingen – weten te betrekken in ons onderwijs, op zo’n manier dat de kwaliteit hoger wordt? Dat zijn ingewikkelde vraagstukken die we in TLN willen aanpakken: door verder te professionaliseren, bij elkaar te kijken en van elkaar te leren.”
“De kracht van TLN is dat het geen aparte organisatie is maar bestaat uit mensen uit onze eigen onderwijs- en onderzoekspraktijk. We willen dat iedereen meepraat vanuit de eigen praktijkdeskundigheid. De programmering zal dat uitdragen: wat speelt er bij de HU en in onstedelijke omgeving? Waar geven we prioriteit aan? Je wilt het liefst zo breed mogelijk aan dezelfde dingen werken.” TLN onderscheidt daarbij vijf expertisegebieden: ontwerpen, toetsing, begeleiden, (praktijkgericht) onderzoek, en onderwijskundig leiderschap in het hbo.

Het ambitieplan vertalen
TLN wil ook de vertaalslag helpen maken van het ambitieplan ‘HU in 2026’ naar de onderwijs- en onderzoekspraktijk, vertelt Ilya. “Kijk bijvoorbeeld naar de ambitie ‘Missiegedreven opgaven’: het samen leren, werken en innoveren aan maatschappelijke vraagstukken. We zien steeds meer opleidingen die zulke vraagstukken willen oppakken. Die opleidingen komen voor allerlei uitdagingen te staan. Zo heb je al snel mensen uit meerdere domeinen en dus meerdere opleidingen nodig voor het aanpakken van zo’n vraagstuk. En mensen uit de beroepspraktijk. En onderzoekers. Die moeten allemaal interprofessioneel samenwerken. Hoe organiseer je dat? Wat voor leeromgeving is er dan optimaal? Bij echte innovaties is het ook voor docenten en onderzoekers soms zoeken, die hebben allerlei vragen. TLN wil hierbij als katalysator fungeren.”

Zelf doen wat we vragen
Het volgende ijkpunt van TLN wordt het jaarplan voor 2021. “Het is belangrijk zulke ijkpunten te hebben, maar in de kern staat TLN juist voor leren en innoveren als continu proces. Continu leren en ontwikkelen met onderzoekend vermogen, dat is wat we van onze studenten vragen en dat is dus ook wat we zelf willen doen. Hoe je bij al die flexibiliteit zorgt voor voldoende kwaliteit? Je wilt als netwerk transparant zijn en flexibel en tegelijkertijd georganiseerd en gefundeerd. Dat is het ontwikkelproces waar we ook als KC LENI een belangrijke bijdrage aan willen gaan leveren.”

Interview met Remco Mourits, gepubliceerd op 24 februari 2020 op HU Ontwikkelt