Zicht op je eigen ontwikkeling: professionalisering onderzoekers

Zicht op je eigen ontwikkeling: professionalisering onderzoekers

Professionalisering rond onderzoek: zie daar maar eens je weg in te vinden. Binnen de hogeschool zijn veel mogelijkheden om je als onderzoeker verder te ontwikkelen. Hoe zet je daarin de juiste stappen? Met de nieuwe ‘Ontwikkelkaart voor onderzoekers’ krijg je zicht op het aanbod en op mogelijke ontwikkelstappen: ‘Alles wat jou als onderzoeker helpt om meer te leren.’

Inzicht bieden

Belinda Ommering is een van de initiatiefnemers van de ontwikkelkaart. Ze werkt samen met  Kariene Mittendorff van TLN en Liesbeth Boers van HR. ‘Doel van de kaart is om startende en ervaren onderzoekers inzicht te geven in de manier waarop ze zich verder kunnen ontwikkelen.’ Ook voor docenten die overwegen om onderzoek te gaan doen, kan de ontwikkelkaart interessant zijn. ‘We willen daarom professionalisering HU-breed vanuit TLN gaan aanbieden.’

Motiveren voor onderzoek

Na haar start bij de hogeschool, in oktober vorig jaar, merkte Belinda dat het aanbod van professionalisering rond onderzoek nogal gefragmenteerd was. Aan motivatie om haar weg te zoeken ontbrak het niet. ‘Ik ben gepromoveerd op de vraag hoe we studenten kunnen motiveren om onderzoek te doen.’ Haar onderzoek betrof geneeskundestudenten, die onderzoek en praktijk met elkaar verbonden. ‘Ik vond het van belang dat onderzoek de weg naar de beroepspraktijk vond en andersom.’

Individuele ontwikkeling

Met de ontwikkelkaart wordt het aanbod binnen de hogeschool in beeld gebracht. Aanvankelijk was het de bedoeling om de kaart te koppelen aan het functieprofiel voor onderzoekers. Tijdens het RGW-gesprek zou professionalisering rond onderzoek dan aan de orde kunnen komen. ‘Na overleg hebben we besloten om echt in te zetten op de individuele ontwikkeling. De ontwikkelkaart moet onderzoekers inspireren om autonoom na te denken over hun verdere ontwikkeling, zonder dat er een beslismoment aan gekoppeld is.’

Visualisatie

Inmiddels is een eerste versie van de ontwikkelkaart gereed. ‘Nu is dat een soort rubric-achtige kaart met heel veel tekst. Waar we naartoe willen is een visualisatie van een leerpad of een ontwikkelpad.’ In samenwerking met de lectoraten Co-Design en Beroepsonderwijs werken de betrokkenen de kaart verder uit. ‘Einddoel is een kaart die docenten en onderzoekers inspireert om na te denken over de stappen die zij in hun ontwikkeling kunnen zetten. Bijvoorbeeld op een thema als wetenschappelijke integriteit.’ Aan zo’n thema worden dan professionaliseringsactiviteiten gekoppeld.

Bestaande initiatieven

Daarbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Het gaat niet alleen om workshops en cursussen, maar ook om andere vormen van leren, bijvoorbeeld in een Professionele Leergemeenschap, stelt Belinda: ‘Vanuit een werkgroep rondom wetenschappelijke integriteit wordt erover nagedacht om een keer per jaar een dag rond dat thema te organiseren.’ Ook bestaande netwerken als de Peer Support Group kwalitatief onderzoek behoren tot de bestaande professionaliseringsactiviteiten: ‘Je kan je ook aansluiten bij een netwerk en op die manier aan je ontwikkeling werken.’

Overleg met experts

De huidige versie van de kaart is het resultaat van overleg met experts, onder andere uit het Expertisegebied Onderzoek van TLN. Ook lectoren en directeuren van kenniscentra hebben de eerste versie bekeken. ‘De komende maanden willen we in gesprek met de programmamanagers van de kenniscentra. Vooral om te horen wat er al gebeurt en wat ze willen terugzien in de ontwikkelkaart.’ Vanuit hun brede verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke programmering én de bedrijfsvoering hebben de programmamanagers daar vast ideeën over. Zodra de visualisatie van de ontwikkelkaart verder is uitgewerkt, willen de initiatiefnemers andere onderzoekers raadplegen. ‘Er blijft altijd ruimte om de kaart verder te optimaliseren.’

Na de zomer komt de ontwikkelkaart ter beschikking van docenten en onderzoekers. Een mooi moment, ook voor Belinda: ‘Ik ben gepromoveerd maar heb op het gebied van praktijkgericht onderzoek nog wel wat te leren.’ Met de kaart in de hand kan zij straks zelf ook zien hoe zij zich verder kan ontwikkelen op het gebied van onderzoek binnen de hogeschool. Net als haar collega docent-onderzoekers.

Contact en links

Belinda Ommering is onderzoeker bij het lectoraat Onderzoekend Vermogen en werkzaam bij TLN (Expertisegebied Onderzoek)
Kariene Mittendorff is werkzaam bij TLN (en tevens associate lector bij Saxion hogescholen).
Liesbeth Boers werkt als HR Business Partner en onderzoeker bij Hogeschool Utrecht.

Links
Leren en ontwikkelen site met informatie over persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, vitaliteit & werkgeluk en coaching.