Reclasseringswerkers, jeugdbeschermers, schuldhulpverleners en woonbegeleiders: ogenschijnlijk uiteenlopende werkvelden en doelgroepen.
Maar zij hebben als belangrijkinfographic werkalliantie v2 gemeenschappelijk kenmerk dat hun werk plaatsvindt in een context van drang of dwang. Ze werken met cliënten (en hun leefomgeving) op grond van een opdracht, aan hen verstrekt door justitie, gemeente, of woningbouwvereniging. Hun professionele bemoeienis is gericht op het voorkomen van herhaling (van delinquentie, huiselijk geweld, ernstige schulden, woonoverlast) en het bevorderen van een maatschappelijk geïntegreerd bestaan. Hun professionele rol en expertise omvat- naast het bieden van hulp en steun – het monitoren van risico’s, controle op naleving van voorwaarden en het afwegen van de belangen van individuele cliënten tegen het maatschappelijke belang. Hierin verschillen zij van hulp- en dienstverleners in vrijwillig kader, die vooral – of alleen -in actie komen op grond van vragen of behoeften van cliënten en hun leefomgeving zelf.

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht werkt aan een onderzoek naar kenmerken en belang van de werkalliantie tussen cliënten en professionals die werken in een (semi) gedwongen kader. Op deze site houden wij u de komen vier jaar op de hoogte van de vorderingen binnen dit onderzoek.

 

 

Infographic

Infographic

...

Fasering onderzoek

Fasering onderzoek

Klik hier voor de fasering van het onderzoeksproject werkalliantie in (semi) gedwongen...

Werkconferentie

Werkconferentie

Op vrijdag 17 november organiseerden we een werkconferentie met professionals, management uit het werkveld, cliënten, onderzoekers en onderwijs. Het gesprek ging over wat professionals en cliënten het moeilijkst vinden in de samenwerking en van welke succeservaringen we kunnen leren. Daarnaast over welke rol  de werkalliantie...

Vergelijk monitor in de vijf domeinen

Vergelijk monitor in de vijf domeinen

De werkalliantiemonitor is ontwikkeld binnen de reclasseringscontext. Vervolgens is in deelproject 2 de meerwaarde van het gebruik van de monitor getoetst. In deelproject drie kijken we naar de meerwaarde van het gebruik van de monitor in andere domeinen  van drang en dwang: maatschappelijke opvang, schuldhulpverlening,...

Flyer Werkalliantie in (semi) gedwongen kader

Flyer Werkalliantie in (semi) gedwongen kader

Waar draait het nu eigenlijk om in het Raak Pro onderzoeksprogramma 'Werkalliantie in (semi) gedwongen kader'? En waarom doen we dit onderzoek?Lees het in de nieuw ontwikkelde flyer. Je kunt hem hier...

Artikel over de werkalliantie in Sozio

Artikel over de werkalliantie in Sozio

In Sozio van 3 juni 2016 staat in het kader van een special over jongeren en hulp het artikel 'Werk aan een goede werkalliantie'. Artikel Sozio 3 juni 2016     ...