Reclasseringswerkers, jeugdbeschermers, schuldhulpverleners en woonbegeleiders: ogenschijnlijk uiteenlopende werkvelden en doelgroepen.
Maar zij hebben als belangrijkinfographic werkalliantie v2 gemeenschappelijk kenmerk dat hun werk plaatsvindt in een context van drang of dwang. Ze werken met cliënten (en hun leefomgeving) op grond van een opdracht, aan hen verstrekt door justitie, gemeente, of woningbouwvereniging. Hun professionele bemoeienis is gericht op het voorkomen van herhaling (van delinquentie, huiselijk geweld, ernstige schulden, woonoverlast) en het bevorderen van een maatschappelijk geïntegreerd bestaan. Hun professionele rol en expertise omvat- naast het bieden van hulp en steun – het monitoren van risico’s, controle op naleving van voorwaarden en het afwegen van de belangen van individuele cliënten tegen het maatschappelijke belang. Hierin verschillen zij van hulp- en dienstverleners in vrijwillig kader, die vooral – of alleen -in actie komen op grond van vragen of behoeften van cliënten en hun leefomgeving zelf.

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht werkt aan een onderzoek naar kenmerken en belang van de werkalliantie tussen cliënten en professionals die werken in een (semi) gedwongen kader. Op deze site houden wij u de komen vier jaar op de hoogte van de vorderingen binnen dit onderzoek.

 

 

Flyer Werkalliantie in (semi) gedwongen kader

Flyer Werkalliantie in (semi) gedwongen kader

Waar draait het nu eigenlijk om in het Raak Pro onderzoeksprogramma 'Werkalliantie in (semi) gedwongen kader'? En waarom doen we dit onderzoek?Lees het in de nieuw ontwikkelde flyer. Je kunt hem hier...

Artikel over de werkalliantie in Sozio

Artikel over de werkalliantie in Sozio

In Sozio van 3 juni 2016 staat in het kader van een special over jongeren en hulp het artikel 'Werk aan een goede werkalliantie'. Artikel Sozio 3 juni 2016     ...

Kick-off werkalliantie in (semi) gedwongen kader bij Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug

Kick-off werkalliantie in (semi) gedwongen kader bij Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug

Op donderdag 8 september van 9.30 tot 11.30 uur begeleidt lector Nadja Jungmann een kick-off bijeenkomst voor de domeinen schuldhulpverlening en arbeidsintegratie in Zeist bij de Regionale Sociale Dienst Krome Rijn Utrechtse Heuvelrug. De kick-off gaat over het onderzoek werkalliantie in (semi) gedwongen...

Samenwerkingsverband met vakgroep Statistiek en Methoden Universiteit Utrecht

Samenwerkingsverband met vakgroep Statistiek en Methoden Universiteit Utrecht

Voor het Raak Pro Werkalliantie-onderzoek is per 1 april 2016 een samenwerkingsverband tot stand gekomen met de vakgroep Statistiek en Methoden van de Universiteit Utrecht. Docent Hidde Leplaa en universitair hoofddocent Peter Lugtig ondersteunen en bieden consult op...

Gastcolleges

Gastcolleges

Dit najaar geven we een aantal colleges binnen de domeinen schuldhulpverlening, arbeidsintegratie, jeugd en maatschappelijke opvang om jullie op de hoogte te stellen van het concept 'werkalliantie' en het onderzoek dat we gaan uitvoeren. Houd de site in de gaten voor...

Kick-off Raak Pro werkalliantie in (semi) gedwongen kader

Kick-off Raak Pro werkalliantie in (semi) gedwongen kader

Op 28 januari 2016 vond de feestelijke kick- off plaats van het vierjarige Raak Pro onderzoek ‘Werkalliantie in (semi) gedwongen kader’. Alle deelnemende organisaties waren hierbij aanwezig en ondertekenden, onder het genot van een glas champagne, de samenwerkingsovereenkomst.         ...