Reclasseringswerkers, jeugdbeschermers, schuldhulpverleners en woonbegeleiders: ogenschijnlijk uiteenlopende werkvelden en doelgroepen.
Maar zij hebben als belangrijkinfographic werkalliantie v2 gemeenschappelijk kenmerk dat hun werk plaatsvindt in een context van drang of dwang. Ze werken met cliënten (en hun leefomgeving) op grond van een opdracht, aan hen verstrekt door justitie, gemeente, of woningbouwvereniging. Hun professionele bemoeienis is gericht op het voorkomen van herhaling (van delinquentie, huiselijk geweld, ernstige schulden, woonoverlast) en het bevorderen van een maatschappelijk geïntegreerd bestaan. Hun professionele rol en expertise omvat- naast het bieden van hulp en steun – het monitoren van risico’s, controle op naleving van voorwaarden en het afwegen van de belangen van individuele cliënten tegen het maatschappelijke belang. Hierin verschillen zij van hulp- en dienstverleners in vrijwillig kader, die vooral – of alleen -in actie komen op grond van vragen of behoeften van cliënten en hun leefomgeving zelf.

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht werkt aan een onderzoek naar kenmerken en belang van de werkalliantie tussen cliënten en professionals die werken in een (semi) gedwongen kader. Op deze site houden wij u de komen vier jaar op de hoogte van de vorderingen binnen dit onderzoek.

 

 

Filmpje concept werkalliantie

Filmpje concept werkalliantie

...

Proefschrift ‘De werkalliantie in het gedwongen kader’

Proefschrift ‘De werkalliantie in het gedwongen kader’

Op dinsdag 4 september 2018 verdedigde Anneke Menger haar proefschrift met verve. Lees hier het resultaat. Een publieksversie verschijnt einde van dit...

Promotie Anneke Menger

Promotie Anneke Menger

Op dinsdag 4 september om 09.45 uur verdedigt Anneke Menger haar proefschrift 'De werkalliantie in het gedwongen kader'. De verdediging vindt plaats in de aula van de VU in Amsterdam, de Boelelaan 1105. Aansluitend is er een receptie. Graag 15 minuten vooraf...

Infographic

Infographic

...

Fasering onderzoek

Fasering onderzoek

Klik hier voor de fasering van het onderzoeksproject werkalliantie in (semi) gedwongen...

Werkconferentie

Werkconferentie

Op vrijdag 17 november organiseerden we een werkconferentie met professionals, management uit het werkveld, cliënten, onderzoekers en onderwijs. Het gesprek ging over wat professionals en cliënten het moeilijkst vinden in de samenwerking en van welke succeservaringen we kunnen leren. Daarnaast over welke rol  de werkalliantie speelt tussen cliënten en professionals in de dagelijkse praktijk en welke rol het begrip werkalliantie kan spelen in het onderwijs aan toekomstige professionals. Lees hier een verslag...