Deelproject 2

Toetsen meerwaarde van het gebruik van de alliantiemonitor in de reclasseringscontext.
September 2016 tot december 2017

Om inzicht te krijgen in de (meer)waarde van het gebruik van de alliantiemonitor in de beroepspraktijk van de reclassering verrichten we een experimenteel onderzoek, waarbij een experimentele groep de monitor gebruikt en een controlegroep het toezichttraject uitvoert zoals gebruikelijk (business as usual).
Na dit experiment stellen we een focusgroep samen van reclasseringsprofessionals, gericht op het optimaliseren van het gebruik en op het verkrijgen van een vanuit de praktijk gedragen visie op implementatie en instructie van de alliantiemonitor voor deze beroepsgroep.

 

Uitgebreide versie onderzoeksaanvraag