Partners

Partners

Projectleiding
De verantwoordelijkheid voor het onderzoek ligt in handen van een samenwerkingsverband van vijf lectoraten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht, te weten Werken in Justitieel KaderKennisanalyse Sociale VeiligheidSchulden en Incasso , Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugd. Daarnaast neemt het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam deel, het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool uit Antwerpen en Universiteit Antwerpen .

Deelnemende werkveldorganisaties
Regio Midden-Noord van Reclassering NederlandVictas Verslavingszorg, afdeling verslavingsreclassering, Regio Utrecht van Leger des Heils Jeugdzorg & ReclasseringSamen Veilig Midden Nederland (voormalige Bureau’s Jeugdzorg Utrecht en Flevoland), Tussenvoorziening UtrechtStadsgeldbeheer Utrecht, Werk & Inkomen van Gemeente Amersfoort en van Gemeente TilburgRegionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Professionals uit deze organisaties werken mee in het onderzoek en bestuurders van deze organisaties hebben zitting in de stuurgroep van het project.

Beleidsadviesgroep
De landelijke (koepel) organisaties van de betrokken sectoren nemen deel in een landelijke beleidsadviesgroep. Zo kan steeds worden nagegaan of resultaten zich lenen voor landelijke implementatie en of de werkwijze past binnen landelijke kaders. Hieraan menen deel: DivosaJeugdzorg NederlandFederatie OpvangNVVK, en de landelijke hoofden beleid van Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGz, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van bedrijfsopleidingen in het werkveld zitting in deze beleidsadviesgroep, evenals managers van de betrokken Hbo-opleidingen. Dit met het oog op doorwerking van de resultaten in het initiële en postinitiële onderwijs.

Wetenschappelijke klankbordgroep
In de wetenschappelijke klankbordgroep is, naast de vijf betrokken lectoren, de Leerstoel Reclassering van de VU betrokken.