Producten en resultaten
Alliantiemonitor

Alliantiemonitor

Op basis van deelproject 1 is  de alliantiemonitor vastgesteld voor de reclasseringscontext.
Een vragenlijst voor zowel professional als cliënt met 19 vragen waarin de kenmerken van de werkalliantie (vertrouwen, binding, richting&kader en stroefheid) aan de orde komen. Gebleken is dat systematische gezamenlijke reflectie een positief effect heeft op de werkalliantie. De monitor is een hulpmiddel om gezamenlijk te kunnen reflecteren op de werkalliantie.

Tijdens het onderzoek gebruikten we een instructiefilmpje voor werker en cliënt voor het invullen van de monitor.
Het instructiefilmpje voor reclasseringswerkers is ook nu nog goed te gebruiken als leidraad. Het filmpje voor cliënten is echt gericht op het onderzoek.

Bijlagen

Deze monitor is vervolgens samen met het werkveld aangepast aan de diverse domeinen waarbij is gekeken naar terminologie, timing en wijze van gebruik.
Hieronder een vergelijk tussen de monitoren en de monitorlijsten van de domeinen arbeidsintegratie, jeugd, schulden en maatschappelijke opvang.

Bijlagen