Gastblog: Deze 17 doelen zijn van ons allemaal

Trap in de HU met de 17 VN sustainable goalsOp 10 oktober vierde de HU dat we nu met al onze Utrechtse activiteiten zijn gehuisvest op het Utrecht Science Park. Die datum was niet toevallig: 10 oktober is de nationale Dag van de Duurzaamheid. Bij het woord duurzaamheid denkt men al snel aan energiebesparing en afvalrecycling. En inderdaad, daar doet de HU veel aan. Met de renovatie van onze gebouwen en de nieuwbouw op Heidelberglaan 15 hebben we onze ecologische voetafdruk flink verkleind.

Maar duurzaamheid is veel meer. Kijk maar naar de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: Gendergelijkheid, geen armoede, onderwijs voor iedereen, goede gezondheid voor alle leeftijden en partnerschap om doelen te bereiken: ook dat zijn duurzaamheidsdoelen die wij als hogeschool delen. Op het symposium ‘Impact op de Stad van Morgen’, dat 10 oktober onderdeel was van de feestelijkheden, heb ik onze gasten mogen vertellen over hoe wij bijdragen aan deze duurzaamheidsdoelstellingen van de VN.

Over de waterpaal bijvoorbeeld, die Jan Dijkstra als HU-student ontwierp en waarmee hij toen – in 2013 – een ontwerpwedstrijd won. Ze staan nu overal in de HU, om het hergebruik van flesjes te bevorderen.

Over het project Kakuma in Kenia. Vier keer per jaar geven onze HU-docenten een week lang les aan docenten in het vluchtelingenkamp. De rest van de lessen en begeleiding gaan via een digitaal platform, sociale media en een buddy netwerk. Met dit project dragen we niet alleen bij aan goed onderwijs, maar helpen we ook armoede te bestrijden.

Over het project Gezonde Peutermonden, dat mondzorg voor kinderen laagdrempelig aanbiedt op consultatiebureaus. Met name onder kinderen met een lage sociaaleconomische status komt tandbederf veel voor: leven in armoede betekent dat er meer voedsel wordt gegeten dat slecht is voor je tanden. Ook gaan deze mensen meestal niet naar de tandarts.

Dit laatste voorbeeld illustreert goed hoe belangrijk het is duurzaamheidsproblematiek integraal te bekijken. Je vindt meer gezondheidsproblemen waar armoede is. Dus niet alleen de gezondheidszorg, maar ook schuldhulpverlening kan een belangrijke bijdrage leveren aan een oplossing voor dit probleem. Niet voor niets zeggen we: ‘Bij de HU komt alles samen’. De uitdagingen waar onze samenleving voor staat, zijn niet vanuit één kennisdomein op te lossen. Ze vragen om samenwerking tussen verschillende disciplines.

Onze HU community op het Utrecht Science Park is ingesteld op die samenwerking. Hier bundelen we onze krachten in diverse onderzoeksprojecten. Hier werken we aan oplossingen voor morgen. Daar kan iedereen zijn of haar steentje aan bijdragen. Pak de ruimte en inspireer anderen! Uiteindelijk zorgen kleine bewegingen voor grote veranderingen.

Bedenk wat een impact we kunnen hebben, als we in staat zijn om samen – onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk – bij te dragen aan een betere wereld. Als we onze studenten weten te inspireren om bij te dragen aan een gezonde wereld, komen de 17 doelen van de VN dichterbij. Stap voor stap.

Cyrille Krul, Directeur Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven

Leave a Reply