Welkom op de HU-minorsite!

HU-minoraanbod 2019-2020 beschikbaar op 28 januari 2019

Minormarkt 14 maart 2019, 13.30 – 16.00 uur in Olympos

Check deze site na 28 januari nogmaals want dan is het aanbod definitief vastgesteld en is de informatie over de minoren 2019-2020 waaronder negen nieuwe minoren beschikbaar. Dan zal ook alle aanvullende informatie, o.a. over Aanmelding en Inschrijving, geupdatet zijn.

De negen nieuwe minoren zijn: Acute Zorg, Audio & Visual Design, Blockchain, Circulaire stad, Europe in the world, Intensive Care, Music 4 the MillionsPreventieve mondzorg bij kinderen in complexe situaties en Security Specialist.

Bezoek de Minormarkt op 14 maart 2019 van 13.30 – 16.00 uur in Sportcentrum Olympos om je verder te laten informeren. Bij sommige minoren zijn studenten aanwezig die de minor eerder hebben gevolgd. Kijk hier voor de routebeschrijving.

Wil je liever een minor buiten de HU volgen? Klik dan in het menu op ‘Minor buiten de HU’.

Wat is een minor?

Een minor is een samenhangend pakket cursussen rond een thema of een vakgebied. Het volgen van een minor is één van de mogelijkheden die HU biedt om de profileringsruimte in je examenprogramma te vullen. De omvang van de profileringsruimte in je examenprogramma verschilt per opleiding. Vaak gaat het om 30 EC. In de studiegids van je opleiding kun je precies nakijken hoe groot je profileringsruimte is.

=================================================================================================

In- en uitschrijven na sluiting 3e inschrijfronde periode CD

Inschrijving na de sluiting van de 3e inschrijfronde is mogelijk door een mail te sturen naar de betrokken minorcontactpersoon waarin je melding maakt van je verzoek tot na-inschrijving op de minor. Indien de minorcontactpersoon toestemming geeft, leidt dit echter niet gegarandeerd tot inschrijving op de minor. Stuur het akkoord van de minorcontactpersoon naar studievoortgang@hu.nl met het verzoek tot inschrijving op de minor en onderliggende cursussen. Pas na bevestiging van inschrijving door Team Studievoortgang ben je verzekerd van een plek.
Raadpleeg voorafgaand aan je minorkeuze het overzicht per opleiding met HU-minoren die niet toegestaan zijn door jouw examencommissie via de volgende link om teleurstelling te voorkomen.

Uitschrijving van een minor kan door een mail te sturen naar de betrokken minorcontactpersoon waarin je melding maakt van je uitschrijving. Diezelfde mail stuur je vervolgens door naar studievoortgang@hu.nl zodat zij er voor kunnen zorgen dat je uitschrijving verwerkt wordt in Osiris.
==================================================================================================

Besluit GO/NOGO CD-minors 2018-2019

Publicatiedatum: 18 oktober 2018

Er is besloten welke minors, in periode CD doorgaan (GO) en welke niet (NOGO). De besluiten zijn verwerkt in de volgende documenten:

NOGO minors periode CD 2018-2019 DEF

GO CD-minors – vol ten tijde van plaatisng 2018 -2019- DEF

Alle CD-minors die niet in de hierboven genoemde documenten worden genoemd, gaan door en hebben nog plek op moment van opening 3e inschrijfronde (d.i. 19 oktober 2018, 19.00 uur).
Let op: het is mogelijk dat op CD-minors, die doorgaan en op dit moment vol zitten, weer plek vrij komt vanwege uitschrijving.

==================================================================================================

Inschrijving en wachtlijsten
Sommige minoren zijn erg populair bij studenten terwijl het aantal beschikbare plekken beperkt is. Bij enkele van deze minoren kun je op een wachtlijst geplaatst worden. Of de minor een wachtlijst heeft en hoe je je daarvoor kunt opgeven, zie je vanaf 29 maart 2018 op de informatiepagina van de minor. Plaatsing op de wachtlijst betekent niet dat je kunt rekenen op een plek. Die kans is niet zo heel erg groot. Zorg er daarom voor dat je ingeschreven bent op een minor als je in september 2018 (of februari 2019) minoronderwijs wilt volgen.

Toestemming Examencommissie voor HU minoren vooraf geregeld
Iedere HU student heeft toestemming van de examencommissie nodig om een minor te mogen volgen. Voor studenten van HU is deze toestemming voor minoren van HU voor het studiejaar 2018-2019 vooraf geregeld. Dit betekent dat de examencommissie van je opleiding je toestemming geeft voor alle minoren die voor je openstaan in Osiris. Je kunt je in Osiris dus niet meer inschrijven voor minoren waar de examencommissie geen toestemming voor geeft. Voor studenten Integrale Veiligheidskunde geldt deze werkwijze niet. Zij dienen wel toestemming te vragen aan de examencommissie. Voor een overzicht van niet-toegestane HU minoren per opleiding in het studiejaar 2018-2019, klik je hier.

Kies je niet voor één van de HU minoren voor de invulling van je profileringsruimte? Dan dien je wel toestemming te vragen aan de examencommissie van je opleiding. Op de site van de examencommissie van je opleiding vind je meer informatie.

Hulp bij minorkeuze

Ga naar Studentbegeleiding Studiekeuze wanneer je moeite hebt om je keuze te bepalen. Je vindt hier allerlei online tools die je helpen om stapsgewijs tot een gefundeerde minor keuze te komen. Ook kun je natuurlijk in gesprek gaan met één van de studiebegeleiders van je opleiding.