Welkom op de HU-minorsite!

Op deze site vind je het actuele HU-minoraanbod van 2017-2018. Je kunt op verschillende manieren zoeken naar een minor die bij jou past: op alfabet, thema, aanbod in AB, aanbod in CD, instituut of minor mogelijk geschikt voor deeltijdstudent te volgen. Klik hiervoor eerst in het menu op ‘Minor binnen de HU’. Je vindt daar tevens informatie over het inschrijfproces. Voor belangrijke data klik je op Deadlines. Wil je liever een minor buiten de HU volgen? Klik dan in het menu op ‘Minor buiten de HU’.

Wat is een minor?

Een minor is een samenhangend pakket cursussen in een bepaald vakgebied. Het kiezen en volgen van een minor is één van de mogelijkheden om een deel van je studie, dat is de profileringsruimte, naar eigen keuze in te vullen. Hogeschool Utrecht biedt komend studiejaar 139 minors aan in uiteenlopende vakgebieden. Check eerst bij je opleiding hoe groot jouw profileringsruimte is en of jij in het studiejaar 2017-2018 een minor kunt gaan volgen. Dit verschilt namelijk per opleiding.

In– en uitschrijven na sluiting 3e inschrijfronde

Inschrijving na de vermelde Deadlines (na-inschrijving*) is mogelijk indien je in een verzoekschrift aan de (eigen) examencommissie, naar het oordeel van de examencommissie, aantoont dat er tijdens de inschrijvingsperiode sprake was van persoonlijke omstandigheden of dat er zwaarwegende argumenten zijn om alsnog ingeschreven te worden op de minor, vooropgesteld dat er plek is op de minor.
Indien je examencommissie toestemming geeft tot na-inschrijving stuur je dit akkoord naar studievoortgang@hu.nl met het verzoek tot inschrijving op de minor en onderliggende cursussen. Pas na bevestiging van inschrijving door Team Studievoortgang ben je verzekerd van een plek. Tevens stuur je een e-mail naar de betrokken minorcontactpersoon waarin je melding maakt van je inschrijving.
*Dit geldt vooralsnog alleen voor minors die starten in september

Uitschrijving van een minor kan door een mail te sturen naar de betrokken minorcontactpersoon waarin je melding maakt van je uitschrijving. Diezelfde mail stuur je vervolgens door naar studievoortgang@hu.nl zodat zij er voor kunnen zorgen dat je uitschrijving verwerkt wordt in Osiris.

 

Besluit GO/NOGO 2017-2018

Er is besloten welke minors, in periode AB en van de minors in lintvariant, doorgaan (GO) en welke niet (NOGO). Van een beperkt aantal CD minors is ook nu besloten een NOGO te geven. De besluiten zijn verwerkt in de volgende documenten:
NOGO minors (periode AB & lint ) 2017-2018 DEF

GO minors – inschrijven niet meer mogelijk 2017 -2018

Alle AB minors en minors in lintvorm die niet in de hierboven genoemde documenten worden genoemd, gaan door en hebben nog plek op moment van opening 3e inschrijfronde (d.i. 25 april 2017, 19.00 uur).
Let op: het is mogelijk dat op AB minors en minors in lintvorm, die doorgaan en op dit moment vol zitten, weer plek vrij komt vanwege uitschrijving.

Minormarkt 2017

Bezoek de Minormarkt op 9 maart 2017 van 13.30 – 16.00 uur in Sportcentrum Olympos (Uppsalalaan 3, Utrecht). Het moment waarop je je vragen kunt stellen aan en/of verder kunt laten informeren door de minorcontactpersoon en evt. studenten, die de minor eerder gevolgd hebben. De verdeling van de minors over de 2 sporthallen bij Olympos vind je via deze Plattegronden Minormarkt 2017 zodat je je vooraf kunt oriënteren op waar je wat kunt vinden.

Let op: van een aantal minors is bekend dat ze niet vertegenwoordigd zullen zijn op de Minormarkt. Dit zijn de volgende minors:

  • Aphasia Dysarthria and Dysphagia the advanced course
  • Anesthesie
  • Ambulancezorg
  • Recht en bedrijf
  • SpoedEisende hulp

 

Hulp bij je minorkeuze

Vind je het lastig om een keuze voor een minor te maken? Centrum Studiekeuze biedt daarbij ondersteuning. Het centrum is door de HU en de UU opgericht om studenten te begeleiden bij een (hernieuwde) studie-, master- en minorkeuze. Maak een afspraak via hun website voor een kosteloos intakegesprek van 20 minuten.

Voor advies en begeleiding bij je minorkeuze kun je ook terecht bij je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Wie jouw SLB’er is vind je in Osiris onder het tabblad ‘begeleider’. In overleg met je SLB’er stel je je individuele studieplan op.

NB: Centrum Studiekeuze sluit per 1 juli 2017.