Privacy

De informatie op deze pagina’s heeft betrekking op de volgende websites:
https://husite.nl/minors

Hogeschool Utrecht (HU) informatie met haar medewerkers, (aankomende) studenten en relaties. Het kan daarbij gaan om specifieke onderwerpen (integriteit), maar ook om uitnodigingen voor evenementen of het invullen van formulieren.

De HU vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens de HU verwerkt als je de bovenstaande sites bezoekt of je aanmeldt voor een activiteit bij de HU. We leggen dit uit per doelgroep.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Hogeschool Utrecht (HU) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring staat omschreven. De HU heeft de wettelijke plicht jouw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken zoals dat omschreven staat in de privacywetgeving; de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Externe partijen die in opdracht van de HU werken – bijvoorbeeld de partij (host server) die deze sites beheert (Toek) en bedrijven die de beveiliging voor ons regelen- zijn ook aan deze privacywetgeving gebonden. De HU heeft met hen een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Voor welke doelen worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Verwerking per doel en doelgroep, en grondslag


Studenten

Doel

Om jou als student te kunnen informeren, verzamelen we een aantal persoonsgegevens van je. Zo biedt Hogeschool Utrecht verschillende activiteiten en evenementen aan om je te informeren over zaken naast je studie.

Wij vragen alleen om persoonsgegevens via de minorsite voor het aanmelden voor de online minormarkt die elk jaar in maart plaatsvindt.

Voor het deelnemen aan activiteiten en evenementen heeft de HU persoonsgegevens nodig. Dit zijn met name jouw contactgegevens. We gebruiken deze contactgegevens om je informatie te sturen over de betreffende activiteit. De HU gebruikt de persoonsgegevens ook om je te informeren over eventuele wijzigingen in plaats en aanvangstijd.

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en verwerken alleen die gegevens die we van jou hebben ontvangen. Jouw gegevens stellen we niet ter beschikking aan derden. We volgen hierbij de eisen van de AVG, de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Grondslag
We verwerken jouw gegevens op basis van toestemming, wanneer je hebt aangegeven dat je deel wilt nemen aan een activiteit of evenement. Mocht je bezwaar hebben tegen het verwerken van je gegevens of als je je toestemming om je gegevens te verwerken bij een evenement wilt intrekken, dan kun je dat aangeven door een mail te sturen naar Askprivacy@hu.nl.

Bewaartermijn
Voor evenementen en activiteiten geldt dat we jouw gegevens binnen 1 maand na afloop van het evenement of activiteit verwijderen.

Voor niet HU-studenten
Gegevens worden bewaard in het systeem Edubroker (Kies op Maat) waardoor onderwijsinstellingen onderling kunnen verrekenen. Voor een correctie facturatie worden gegevens hiervoor 90 dagen bewaard. In Edubroker worden leerovereenkomsten binnen drie maanden geanonimiseerd als een student de inschrijving heeft geannuleerd.

Voor HU-studenten
Je gegevens voor aanmelding en deelname aan minoren worden in Osiris opgeslagen op dezelfde manier als reguliere vakken.


Medewerkers

Doel

Om jou als medewerker te kunnen informeren over verschillende activiteiten en evenementen, verzamelen we, indien nodig, een aantal persoonsgegevens van je.

Zo biedt Hogeschool Utrecht verschillende activiteiten en evenementen en evenementen aan in het kader van minor activiteiten.

Voor het deelnemen aan activiteiten en evenementen heeft de HU persoonsgegevens nodig. Dit zijn met name jouw contactgegevens. We gebruiken deze contactgegevens om je informatie te sturen over de betreffende activiteit. De HU gebruikt de persoonsgegevens ook om je te informeren over eventuele wijzigingen in plaats en aanvangstijd.

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en verwerken alleen die gegevens die we van jou hebben ontvangen. Jouw gegevens stellen we niet ter beschikking aan derden. We volgen hierbij de eisen van de AVG, de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Grondslag
We verwerken jouw gegevens op basis van toestemming, wanneer je hebt aangegeven dat je deel wilt nemen aan een activiteit of evenement. Mocht je bezwaar hebben tegen het verwerken van je gegevens of als je je toestemming om je gegevens te verwerken bij een evenement wilt intrekken, dan kun je dat aangeven door een mail te sturen naar Askprivacy@hu.nl.

Bewaartermijn
Voor evenementen en activiteiten geldt dat we jouw gegevens binnen 1 maand na afloop van het evenement of activiteit verwijderen.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in systemen van de HU. Opslag vindt plaats in goed beveiligde systemen en alleen mensen die hiertoe rechten hebben, kunnen deze gegevens inzien. Dit geldt ook voor de host server waar de WordPress sites worden beheerd (Toek). Met leveranciers hebben we afspraken gemaakt over hoe zij met onze persoonsgegevens omgaan. Deze afspraken hebben we vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Hogeschool Utrecht draagt zorg voor een adequaat – risicogebaseerd – beveiligingsniveau en legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, aanpassing, openbaarmaking of verlies van je persoonsgegevens of andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige c.q. onrechtmatige verzameling en verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Een risicoanalyse op privacybescherming en informatiebeveiliging maakt deel uit van ons intern risicobeheersings- en controlesysteem.

Implementatie van externe content

  • YouTube
    De minor website toont via embedding YouTube video’s. Tijdens het afspelen van de video’s worden loggegevens aan de server van YouTube naar Amerika overgedragen. Ga voor meer informatie naar de site Google Privacy en voorwaarden.

Google Analytics en Cookies

Hogeschool Utrecht houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

Onze WordPress sites maken gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag te volgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van de HU geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van de HU te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek op de website(s) van de HU op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kan het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment verwijderen, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. De HU heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Verwijderen cookies

Hieronder staat beschreven hoe je binnen de verschillende internetbrowsers cookies kan verwijderen:

Het verwijderen van cookies kan ervoor zorgen dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Bij wie kan ik terecht met vragen en eventueel bezwaar tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Mocht je vragen hebben over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kun je die stellen aan de privacy desk van de HU: Askprivacy@hu.nl.

Op basis van de AVG heb je het recht op inzage in de persoonsgegevens die van jou verwerkt worden, het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om jouw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Bij bezwaar zal van geval tot geval bekeken worden of tegemoet kan of moet worden gekomen aan dit bezwaar. Zo kunnen geen gegevens gewist worden, waardoor jou de toegang tot het gebouw wordt ontzegd.

Indien je gebruik wil maken van jouw rechten, kun je een verzoek indienen door – als je een HU account hebt- het formulier privacyverzoek in te vullen of een bericht te sturen naar de Privacydesk van Hogeschool Utrecht via askprivacy@hu.nl.

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal je mogelijk worden gevraagd je te legitimeren. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon gedaan. Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Switch to English English